Kommunen konstaterar att jäv förekom – ska ses över

Kommunen har redan utrett en anmälan om det påstådda jävet. Nu har man utrett ytterligare en anmälan – och denna gång konstateras jäv.
Kommunen har redan utrett en anmälan om det påstådda jävet. Nu har man utrett ytterligare en anmälan – och denna gång konstateras jäv.

Kommunen har tidigare utrett en anmälan om misstänkt jäv i samband med tillsättningen av förvaltningschefens sambo. Nu har ytterligare en anmälan utretts – och denna gång konstateras jäv. Nu sker en översyn av organisationen på förvaltningen utbildning och arbetsmarknad, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Skellefteå 24 november 2020 17:42

Kommunen har fått in flera tips till sin visseblåsartjänst som rör jäv kring tillsättningen av förvaltningschefens sambo. I en tidigare utredning slås det fast att en nära relation i en ledningsgrupp innebär en risk. Sambon fick, som en konsekvens av detta, lämna ledningsgruppen. I den utredningen konstateras dock inte jäv. 

Men nu är alltså ytterligare en utredning klar, även denna ett resultat av en anmälan om jäv. Den nya utredningen blev klar i samband med att Norrans granskning publicerades. Nu konstateras flera brister. Bland annat att förvaltningschefen samverkan av chefstillsättningen ”är att betrakta som jäv.”

I pressmeddelandet står: ”Nu kommer förvaltningschefen tillsammans med kommundirektör och kommunjurist, att se över UTB:s organisation och säkerställa att jäv inte kan uppstå. Kommunens rekryteringscenter kommer att se över rekryteringsriktlinjerna så att jävssituationer beaktas i rekryteringsprocessen.”

I utredningen konstateras också att den chef som istället för förvaltningschefen satte sambons lön inte hade ”delegation att sätta” så hög lön. 

I utredningen står även att ”det är tveksamt huruvida det är lämpligt ”att lönesättning och medarbetarsamtal delegeras till en annan chef än linjechef.” 

Utredningen ifrågasätter också den korta tid, endast fem dagar, som annonsen låg ute: ”Utredningen påtalar vikten av att rekryterande chef följer kommunens rekryteringsprocess vilket är tveksamt om man gjort när det gäller annonseringstiden för tjänsten.”

Översynen av organisationen på förvaltningen för utbildning och arbetsmarknad kommer att inledas omgående, enligt pressmeddelandet. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa