Skellefteås slutbetyg i demokrati

Denna text är den andra delen av en bedömning av demokratin i Skellefteå. Den första delen var gårdagens ledarkrönika.

"Mina resonemang låter mycket dramatiska och det med all rätt. Så fort något hotar demokratin blir frågan per automatik väldigt allvarlig."

"Mina resonemang låter mycket dramatiska och det med all rätt. Så fort något hotar demokratin blir frågan per automatik väldigt allvarlig."

Foto: Jessica Gow/TT

Ledarkrönika2023-02-16 06:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Text handlar om kategori fyra och fem av de totalt fem aspekterna som bedöms då Economist Intelligence Unit rangordnar demokratin i världens länder. Mitt sätt att bedöma kategorierna avviker i stor utsträckning från den mer vetenskapliga metod som de använder.

Den första texten, om kategori ett till tre, finns att läsa här.

4. Politisk kultur
Ordet kultur lämnar öppet för många tolkningar av vad denna kategori kan innehålla, men här kommer jag att begränsa omfattningen till vår syn på själva demokratin.

Stödet för demokratin i Skellefteå är helt självklar för en väldigt tydlig majoritet av befolkningen, men vi får inte slå oss till ro.

De flesta känner någon eller några som på fullaste allvar argumenterar för att det vore bra om kommunen eller landet styrdes av en stark ledare som kunde få ordning på alla problem.

Önskan om en stark ledare som på egen hand ska kunna lösa samhällets utmaningar för tankarna till Erdogan och Putin. Makt som koncentreras till en person är en farlig väg framåt.

En annan ingång som kan vara oroande, om än inte lika uppenbart hotfull som den starke ledaren, är idén om teknokrati. Teknokrati bygger på tanken att den som är bäst utbildad eller på andra sätt mest kunnig inom ett område borde ha makten, inte politiker.

I teorin låter det bra att de med bäst meriter får den avgörande makten, men i praktiken är detta svårt ut flera aspekter. Hur avgör vi vem som är bäst lämpad? Vad händer om vetenskapen inte är enig? Vad händer då folket tycker något annat än ledaren?

Tankar om en stark ledare och en teknokratisk ledning är dock begränsat till relativt få personer och den lokala demokratin tycks ha stort stöd.

Politisk kultur får 9/10.

5. Medborgerliga rättigheter
De medborgerliga rättigheterna är många och väl etablerade i de grundläggande värderingar som genomsyrar vårt samhälle. Yttrandefrihet, mötesfrihet, likhet inför lagen och rätten till liv är alla exempel på värden som är så givna för oss att vi glömmer att de måste försvaras.

Det finns idag hot mot de medborgerliga rättigheterna i Sverige. Eftersom rättigheterna är så pass många och väldigt omfattande finns det ingen möjlighet att ge en uttömmande genomgång av hotbilden. Jag väljer istället att lyfta två oroväckande tendenser som exemplifierar att vi inte ska ta våra rättigheter för givet.

Den första källan till oro är behandlingen av minoriteter. Skydd mot olika former av diskriminering är ett återkommande tema i de mänskliga rättigheterna och något vi måste värna.

Jag har tyvärr flertalet gånger hört personer som skämtar om samers sätt att vara, misstänkliggör någon för att personen är muslim eller förminskar personer som har en identitet som bryter mot normer.

Äldre personer uttrycker ofta att den yngre generationen är för respektlös och så är i och för sig fallet allt för ofta. Men när det gäller att ha respekt för andras sätt att leva och andra kulturer är det ofta de äldre som kan lära något från den yngre generationen.

Det andra hotet mot våra rättigheter är motsägelsefullt nog vår egen benägenhet att låta dem inskränkas. I tider av ökad gängbrottslighet och våld, främst i södra Sverige, efterfrågar politiken och ordningsmakten allt fler inskränkningar i våra privatliv i form av allt ifrån övervakning av datatrafik och telefonavlyssning till visitationszoner och kameraövervakning. Detta görs allt som oftast med många väljares applåder som bakgrund.

Jag vill höja ett varningens finger och påminna om att den typen av verktyg visserligen känns tryggt så länge den politiska makten vill dig väl, men det är inte säkert att det kommer att vara så i all framtid.

Trots dessa mörka moln är våra rättigheter starka här i Skellefteå.

Medborgerliga rättigheter får 8/10.

Slutbetyg
Mina resonemang låter mycket dramatiska och det med all rätt. Så fort något hotar demokratin blir frågan per automatik väldigt allvarlig.

Skellefteås demokrati mår dock väldigt bra idag, men det finns frågor som måste bevakas och saker som måste åtgärdas.

Vi måste hela tiden bevaka allas medborgerliga rättigheter och risken för korruption av den politiska makten. Det viktigaste som du handgripligen kan göra för att vår demokrati ska fortsätta att vara livaktig är att engagera dig i den. Gå med i ett parti eller en förening, skriv en debattartikel om ett område du kan väldigt väl, prata med dina meningsmotståndare och framför allt: Visa respekt för andra.

Skellefteås demokrati får 8/10.