Betygsättning av Skellefteås demokrati

Vi har ju val, så då får väl Skellefteå anses vara demokratiskt? Ja, val är absolut en viktig ingrediens i det recept som vi lagar vår demokrati av, men det är långt ifrån hela maträtten. Frågan ska i ärlighetens namn helst inte besvaras med ett ja eller nej.

" Listorna till valet sammanställs av partier med allt färre medlemmar. Interna konflikter och regelrätta kupper förekommer även i Skellefteås partigrupper."

" Listorna till valet sammanställs av partier med allt färre medlemmar. Interna konflikter och regelrätta kupper förekommer även i Skellefteås partigrupper."

Foto: Lars Eriksson

Ledarkrönika2023-02-15 06:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den delikata rätt som vi kallar demokrati kokas ihop med hjälp av en väldig mängd ingredienser, men för att få någon slags överblick över detta snåriga fält av råvaror så ska jag ta hjälp av experter på området.

Economist Intelligence Unit ger sedan 2010 ut en årlig rapport som tittar på hur demokratin i världen har utvecklats. I sin analys utgår de från fem kategorier och jag kommer i denna text att titta på Skellefteås demokrati utifrån de kategorierna och i sann lärarandra avsluta varje resonemang med ett betyg.

1. Valsystem och mångfald
Valsystemet i Skellefteå är förstås detsamma som för hela landet. Valen är allmänna, fria, hemliga, direkta och lika. Hemliga syftar här till att du inte behöver avslöja vad du har röstat på för någon. Direkta handlar om att du direkt får rösta på den person som du vill ska representera dig.

Rösträknandet är noga övervakat, en mångfald av partier ställer upp och det är relativt enkelt att starta nya partier.

I dagsläget ser jag två frågor som det finns anledning för oss att diskutera. För det första kommer det då och då fram oegentligheter om hur partierna finansieras och där finns det fortsatt anledning att bevaka relationen mellan politiker och olika typer av lobbyverksamhet.

Den andra frågan handlar om partiernas makt. Listorna till valet sammanställs av partier med allt färre medlemmar. Interna konflikter och regelrätta kupper förekommer även i Skellefteås partigrupper. 

Partiernas medlemsantal minskar och då blir systemet sårbart. Då man sedan tar i beaktande att det nästan alltid är de personer som partiet sätter högst på listorna som också får politisk makt finns det anledning att vara oroad.

Valsystemet får 8/10.

2. Hur väl fungerar det politiska styret
Medborgare har förhoppningsvis rätt starka åsikter om vad det politiska styret väljer att göra i olika frågor och det är sunt. Däremot är det nog få som skulle ifrågasätta politikens demokratiska makt att påverka.

Nu ska jag vara riktigt torr. Det svenska systemet för förvaltning och genomförande av politisk vilja är bland det finaste vi har. 
Tjänstepersoner, myndigheter, styrdokument och remissinstanser är alla kugghjul i ett politiskt maskineri som borde få nästan alla andra länder att titta på oss med avund. Så i politiken handlar det om vilken politik som bedrivs och inte om vi klarar av att driva igenom den.

Den enda oro jag vill lyfta är risken för tjänstemannastyre då fritidspolitiker, som inte är helt insatta i ett område, helt enkelt kan välja att oreflekterat följa tjänstepersonernas förslag i olika komplexa frågor.

Det politiska styrets möjlighet att verka får 9/10.

3. Deltagande i politiken
Politiskt deltagande har varit oerhört högt i Sverige under lång tid och valdeltagandet är fortsatt mycket högt. I Skellefteå var det ca 85 procent av medborgarna som röstade i riksdagsvalet. För både kommun- och regionval låg siffran på ca 82 procent.

Men här måste jag tyvärr åter lyfta ett orosmoln som i betydande utsträckning faktiskt hotar vår lokala demokrati.

Det är allt färre personer som engagerar sig i politiska partier och föreningar som driver politiska frågor. Hela den demokratiska idén bygger på att vi alla bidrar och är aktiva i det politiska systemet. Att rösta på valdagen är bara ett minimikrav för att hålla demokratin vid liv.

Ett annat sätt att bidra till det demokratiska system som vi har här i vår del av världen är att på ett konstruktivt sätt delta i den politiska debatten. Att lämna sin egen bubbla och på ett respektfullt sätt stöta och blöta sina åsikter med andra är en demokratisk välgärning!

Tyvärr gör våra digitala bubblor att vi i allt mindre utsträckning exponeras för åsikter vi inte redan håller med om och debattklimatet då personer från olika bubblor möts är skrämmande.

Det är förstås trevligt att bara umgås med personer som bekräftar den egna världsbilden, men det vore bra för vårt samhälle om vi ibland diskuterade med meningsmotståndare. I de samtalen vore det helt fantastiskt om man försöker förstå varandra och kanske till och med hittade en kompromiss.

Deltagandet i politik får 6/10.

Nu noterar den skarpe läsaren att jag bara har avhandlat tre demokratiska områden och du minns säkert att jag har utlovat fem i textens inledning. De två andra betygen kommer i nästa text och då får Skellefteås demokrati också sitt slutbetyg.

Den andra texten om Skellefteås demokrati finns att läsa här.