Önskemål till den nya partiledaren

Imorgon kommer landets centerpartister att samlas till extrastämma i Helsingborg. Det överlägset mest intressanta som händer på stämman är valet av ny partiledare. Med anledning av detta har jag några medskick till den nya ledningen.

"Demirok har själv signalerat att han vill se en ny linje för partiet i frågan om det svenska skolsystemet och det låter sunt att gå från att blint försvara systemet till att öppna upp för en del förändringar."

"Demirok har själv signalerat att han vill se en ny linje för partiet i frågan om det svenska skolsystemet och det låter sunt att gå från att blint försvara systemet till att öppna upp för en del förändringar."

Foto: Caisa Rasmussen / TT

Ledarkrönika2023-02-01 06:30
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Centerpartiet är ett av de partierna som ligger bäst till för att kunna bli ett ideologiskt frisinnat parti. Jag har tidigare argumenterat för att det finns en stor potential att locka väljare i politikens mitt, om man spelar sina kort rätt.

Det finns förstås många frågor där en sansad röst i mitten alltför ofta saknas och ett antal viktiga politiska områden som inte får tillräckligt med uppmärksamhet i den nationella politiska debatten.

Nu ska jag inte redogöra för ett helt politiskt manifest i denna text utan istället lyfta tre områden där jag tror att den nye partiledaren Muharrem Demirok gör klokt i att styra partiet i en delvis ny riktning.

Förändrad skolpolitik
Demirok har själv signalerat att han vill se en ny linje för partiet i frågan om det svenska skolsystemet och det låter sunt att gå från att blint försvara systemet till att öppna upp för en del förändringar.

För det första borde skolvalet tydligt presenteras för samtliga föräldrar vars barn närmar sig skolåldern. Att ha möjligheten att själva välja vilken skola barnen ska gå på uppskattas av många och är därtill en viktig pusselbit i att kunna forma sitt och sina barns liv. För att uppnå detta bör skolverket få i uppdrag att tillgängliggöra relevant information om olika skolor och alla föräldrar bör tydligt erbjudas ett tillfälle att göra sitt val.

För det andra skulle skolvalet bli mer rättvist om alla gjorde sitt val vid samma tillfälle, förslagsvis ett år innan skolstarten i fråga. Idag kan man sätta sitt barn i kö till en skola redan vid födseln och det missgynnar familjer som nyligen kommit till platsen eller inte är lika insatta i hur skolsystemet fungerar. En gemensam tidsperiod för att söka skola skulle komma till rätta med denna snedvridning.

Den tredje och känsligaste frågan är att det vore lämpligt att se över om skolpengen till friskolor och kommunalt drivna skolor borde vara densamma. De offentligt drivna skolorna har en del uppgifter som friskolorna inte delar. Exempel på sådana uppgifter är att kommunen alltid måste kunna erbjuda skolplatser medan friskolor kan säga att skolan är full.

Som ett liberalt parti förutsätter jag att Centerpartiet vill verka för en rättvis marknad på området och då skulle dessa förändringar vara av godo. I skolfrågan rör sig partiet redan i rätt riktning.

Synen på lag och rätt
När det kommer till frågor som har med brottslighet att göra är nog de flesta överens om att både piska och morot behövs för att komma till rätta med den alarmerande situationen vi ser i stora delar av södra Sverige.

Problemet är att nästan alla partier enkelspårigt enbart vill tala om högre straff, nya brottsrubriceringar och mer integritetskränkande verktyg till rättsväsendets verktygslåda.

Visst kan den typen av förändringar vara viktiga inom vissa områden, men då man frågar människor som forskar på området är svaret nästan alltid att morötterna är effektivare än piskorna.

För att förebygga ökad brottslighet behöver det satsas på förebyggande åtgärder. Människor i socialt utsatta områden behöver bättre möjligheter till ett drägligt liv. Det behövs ett parti som hela tiden lyfter en positiv bild av hur det kan bli bättre.

Jag hoppas innerligt att Centerpartiets nya ledning inte ger sig in i budgivningen om vilka som kan vara hårdast mot brottslingarna, där finns redan så många partier.

Fokus på lokal och regional politik
Centerpartiet kommer från en bakgrund som ett folkrörelseparti och dit borde partiet försöka hitta tillbaka.

Då vi i Sverige pratar om politik handlar det nästan alltid om politik på nationell nivå, trots att flera av de frågor som väljarna brinner mest för inte främst avgörs där. Till exempel är skolan i stor utsträckning en kommunal fråga och sjukvården är regionernas ansvar.

Med det sagt så är det förståeligt att nationella medier premierar nationella frågor då dessa rör alla i landet. Just därför är det viktigt att nationella profiler använder en del av sitt medieutrymme till att lyfta regional och kommunal politik.

Det skulle underlätta för lokala politiker att få fler att vilja engagera sig i politik. En återgång till att agera som en folkrörelse skulle gagna partiet och inte minst demokratin.


Med detta sagt önskar jag Muharrem Demirok lycka till med att (förhoppningsvis) ta partiet i en mer frisinnad riktning.