Vad innebär det att Norran är en frisinnad tidning?

Norrans läsare kan förvänta sig ett brett spektrum av politiska frågor och att dessa kommer att belysas från ett frisinnat perspektiv.

Ledarkrönika 3 december 2022 08:00
Detta är en ledarkrönika. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Begreppet “frisinnad” används inte så ofta i dagligt tal och kan därför behöva förklaras lite närmare. Därefter kommer svaret på frågan om hur det påverkar tidningen.

Frisinnet är ett sätt att tänka som har varit typiskt för oss i Västerbotten ändå sedan folkrörelsernas tid på 1800-talet. Det är en nära släkting till socialliberalism som i sin tur är en form av liberalism.

Liberalismens huvudsakliga mål är att ge varje person så stor frihet som möjligt. 

Den klassiska liberalismen tänker att frihet främst uppnås genom att plocka bort förbud, regleringar och påtryckningar av olika slag. 

Socialliberalismen anser därutöver också att personer kan behöva stöd av olika slag för att uppnå personlig frihet. Stöden kan röra sig om till exempel ekonomisk stöd till den som vill studera vidare efter gymnasiet eller arbetslöshetsersättning till den som hamnat utanför arbetsmarknaden.

Behovet av sociala skyddsnät är något som socialliberalismen delar med socialismen, men till skillnad mot socialister så är liberaler i grunden skeptiska mot maktkoncentration av alla slag och värnar att individen inte ska prioriteras bort till förmån för gruppen.

Frisinnet, det typiskt västerbottniska, känns igen på en stark tilltro till individens förmåga och att både rättigheter och plikter är viktiga för att ett samhälle ska fungera. Varje person har rätt till hjälp då det behövs, men har samtidigt en plikt att hjälpa andra och att försöka leva ett gott liv.

En annan viktig pusselbit för att förstå frisinnet är att andras frihet är lika viktig som den egna. Att visa respekt för andras idéer och viljor är grundläggande. Varje person har rätt till sin frihet så länge den inte inskränker på någon annans frihet.

Så till frågan om hur detta frisinne påverkar Norran. 

Nyhetsrapporteringen påverkas inte alls. Nyheter ska presenteras objektivt och väljas ut enligt tydliga kriterier för nyhetsrapportering. Om en reporter anser sig vara frisinnad så ska detta på intet vis påverka arbetet.

Den politiska redaktörens texter ska däremot genomsyras av frisinnet. De värderingar som beskrivits ovan ska ligga till grund för de politiska analyser, åsikter och inspel som presenteras med den politiska redaktörens signatur.

Norrans läsare kan lugnt luta sig tillbaka, även i fortsättningen kommer Norran att leverera dagliga doser av frisinne. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa