Plötsligt fick Skellefteå ett tredje kommunalråd

Joakim Wallström (V) blev tidigare i år formellt sett utsedd till Skellefteå kommuns nyaste kommunalråd.
Joakim Wallström (V) blev tidigare i år formellt sett utsedd till Skellefteå kommuns nyaste kommunalråd.

Igår kunde Norran läsare ta del av den rätt överraskande informationen att Skellefteå kommun har fått sig ett nytt kommunalråd. De flesta blev rimligtvis förvånade, det blev då jag.

Ledarkrönika 30 mars 2023 06:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Måndagens ledare (27/3) handlade om att delge läsarna lite grundläggande fakta om hur den lokal politiken fungerar och då fann jag det lämpligt att inkludera att Skellefteå kommun har valt att ha tre kommunalråd, men att en av dessa tituleras oppositionsråd.

Innan jag färdigställde texten ville jag förstås dubbelkolla att jag inte vilseleder läsarna. Mycket riktigt framgår det på kommunens hemsida att det är Lorents Burman (S) och Evelina Fahlesson (S) som tituleras kommunalråd och Andreas Löwenhöök (M) är oppositionsråd. Så som jag hade antagit.

Men då ledartexter gick i tidningen blev jag kontaktad av en politiker som ville informera mig om att jag hade ett faktafel i texten. Då uppmärksammas jag på att titeln kommunalråd fått tillökning. Sedan i slutet av januari har kommunen tre kommunalråd och ett oppositionsråd!

 

En hemlig utnämning
Jag ber om ursäkt om den ovanstående redogörelsen känns lite navelskådande från min sida, men det finns ändå anledning att lyfta att det nya beskedet har gått mig förbi. Jag satt nämligen med på fullmäktige där man beslutade att utöka antalet personer som har kommunens högsta titel och trots detta missade jag förändringen.

Ärendet gick under benämningen “Revidering av reglementet gemensamma bestämmelser för samtliga nämnder avseende benämning av vissa förtroendevalda” och klubbades igenom utan debatt eller föredragning.

För att vi som arbetar på tidningen ska kunna ta del av möteshandlingarna innan kommunfullmäktige är gången idag att vi får begära ut handlingar för ärenden vi är intresserade av. Ovanstående protokollpunkt såg ut som ett formaliaärende och begärdes därmed inte ut.

Jag tar på mig att jag hade kunnat gräva fram denna informationen genom att i efterhand läsa det justerade protokollet, men nog väcker situationen frågor om varför den politiska majoriteten inte tydligare går ut och informerar om att man väljer att tillsätta ytterligare ett kommunalråd.

 

Varför är detta ett problem?
En av vår demokratis allra viktigaste byggstenar är ansvarsutkrävandet.

Vi väljer kommunernas, regionernas och landets högsta ledare och om utvecklingen inte går åt det håll som medborgarna önskar måste det vara tydligt vilka som är högst ansvariga för vilka området. Att det finns tydliga ansvariga för frågor och ett tydligt alternativ till dessa, i form av en opposition, är helt grundläggande för att demokratin ska fungera väl.

Att då en så hög titel som kommunalråd införs utan att detta uppmärksammas försvårar medborgarnas chanser att ställa ansvariga politiker till svars för utvecklingen inom det område som dessa ansvarar för.

Hanteringen av denna fråga är under all kritik.

 

Är det då bra med ett tredje kommunalråd?
Jo, det tycker jag nog faktiskt att det kan vara. Att vara politiker är ett svårt jobb. Du ska försöka lösa en stor mängd väldigt varierande och komplexa problem och samtidigt stå till svars inför alla medborgare i ditt område. Den arbetsbeskrivningen är minst sagt utmanande och då är det rimligt att det finns personer som får arbeta heltid med detta.

Ett medskick till våra tre kommunalråd är dock att det vore välgörande om ni på ett tydligare och mer formellt sätt delade upp kommunens olika verksamheter mellan er för att underlätta ansvarsutkrävandet. Kommunalråd är trots allt kommunens högsta makthavare.

 

Varför sker detta nu?
Att Skellefteå väljer att införa ett tredje kommunalråd just nu handlar nog krasst nog om att Vänsterpartiet har förhandlat sig till det för att ingå i Socialdemokraternas majoritet. Men tillsättningen hade kunnat ske med motivationen att Skellefteå genomgår en enorm förändring och att fler behövs vid rodret. Nu fick vi istället ingen motivering alls. Plötsligt hade vi bara ett tredje kommunalråd.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa