De rosa parkeringarna visar att byggandet måste öka

Det var nog väldigt få som blev imponerade av nyheten att det införts rosa kvinnoparkeringar vid barackboendet på Solbacken.

Solbackens baracker

Solbackens baracker

Foto: Victor Svenfelt

Ledarkrönika2024-02-21 08:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Away Group som driver anläggningen har varit fåordiga i sina kommentarer kring tilltaget, men de verkar se det hela som ett sätt att göra platsen tryggare för kvinnor. Monica Forsman, som arbetar för länsstyrelsen i Västerbotten med jämställdhetsfrågor inom industrin, säger till DN att särskilda kvinnoparkeringar kan öka känslan av otrygghet på en plats, eftersom det signalerar att här behövs det särskilda trygghetsåtgärder.

I Skellefteå finns det idag några olika stora områden med barackboenden. Mer än två tusen personer bor i sådana bostäder, och det största området med tillfälliga barackbostäder ligger på Solbacken. Där finns 1200 lägenheter på vardera 13 kvadratmeter. Där bor alltså många människor tätt ihop packade med främlingar i en omgivning som knappast kan kallas inbjudande. Det är inte konstigt om någon upplever detta som en otrygg plats.

Bostadsbristen i Skellefteå innebär att den som är ny på orten, eller som bara ska arbeta här för en kortare tid, har väldigt svårt att hitta en rimlig bostad. En baracklägenhet på Solbacken eller i Ursviken kan i det sammanhanget framstå som en mycket bra lösning. Det är synd att hyresmarknaden i Sverige har sådana starka prisregleringar att en faktiskt brist inte ger bolag större incitament att bygga mer. Så har det varit under lång tid. Det kan ändras genom en stegvis övergång till marknadshyror. Kvinnoparkeringar löser dock ingen bostadsbrist. Men kanske tänker hyresbolaget att det gör något för jämställdheten? 

Det finns många jämställdhetsproblem som verkligen behöver åtgärdas. Kvinnors utsatthet i samhället hör helt klart till dem. Om detta skrev jag för en tid sedan i Norran. Men särskilda kvinnoparkeringar riskerar snarare förvärra situationen. Det är en speciallösning som gör att skillnader mellan könen fixeras och överdrivs. Kan det inte kännas otryggt för en man att bo tätt bland främlingar också? Och blir inte förekomsten av kvinnoparkeringar en ledstång för tanken att de kanske behöver specialparkeringar för klara av själva parkerandet? Konstiga idéer frodas när stereotyper får råda. 

Nej, Skellefteå behöver inte specialparkeringar för kvinnor. Skellefteå behöver fler bostäder! Tyvärr byggs det för lite i hela landet just nu. Men det finns idéer för hur byggandet i norr skulle kunna stimuleras. Regeringens samordnare för industrialiseringen i norr lade häromdagen fram sina förslag för detta, vilket också Norran har skrivit om. Förslagen är en trestegsraket som innehåller särskilda lånemöjligheter via Norrlandsfonden, en särskild kreditgaranti för bostadbyggande och en tidsbegränsad statlig hyresförlustgaranti. Sammantaget innebär förslagen att det ska bli mindre riskfyllt, och därmed billigare, för bolag att bygga bostäder i norr. Jag räknar med att en stor del av Norrans läsare välkomnar dessa förslag. Vi får hoppas att regeringen förverkligar dem, och då alldeles särskilt förslaget om kreditgaranti för bostadsbyggande. Det är det förslaget som kan ge störst effekt. Hittills har Stockholm gjort för lite för att ta vara på de möjligheter som industrialiseringen i norr ger. Nu finns chansen.

En satsning på ökat byggande i norr vore bra för hela Sverige, och för dem som bor i baracker vore det särskilt bra. Ingen vill bo så trångt i längden, vare sig man får en rosa kvinnoparkering eller ej.

Karta: Camp Away Solbacken