Gör det mer attraktivt att bygga utanför stadskärnan

”Något som jag tycker att vi tydligt saknar kring det här är en konkret och tillräcklig strategi för villatomter.”
”Något som jag tycker att vi tydligt saknar kring det här är en konkret och tillräcklig strategi för villatomter.”

För att människor skall kunna komma hit leva jobba och bo och därmed vara del i att Skellefteå växer. Så är det en sak som behövs före alla andra. Det är bostäder. Det måste finnas tak över huvudet för var och en.

Gästkrönikör 3 juni 2023 07:30
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Temporära bostäder/baracker är ingen långsiktig lösning. Vi vill att folk skall bosätta sig här permanent, inte jobba och bo tillfälligt med uteblivna skatteintäkter som följd. Och då måste vi kunna erbjuda olika typer av bostäder.

Skellefteå har satsat och satsar mycket på att vi skall få fram fler lägenheter och flerfamiljshus, vilket är bra. Olyckligtvis har vi nu sett att marknadsläget förändrats med hög inflation, höga räntor och fördyringar av olika slag. Vilket medfört att bostadsaktörer en efter en drar i nödbromsen. Det är helt enkelt inte lönsamt att bygga nya flerfamiljsbostäder, inte ens i en tillväxtort som Skellefteå.

Skebo kan och ska ta ett ansvar och bygga det man kan och det är jag glad över. Men det täcker tyvärr bara en liten del av behovet.

I min förra krönika lyfte jag delar med vad som är attraktivt med att flytta till Skellefteå. Där öppna ytor och möjlighet till en egen villa är en stor del av attraktionskraften, jämfört med storstäderna. Något som jag tycker att vi tydligt saknar kring det här är en konkret och tillräcklig strategi för villatomter.

Det är även här som en stor del av vår potentiella konkurrenskraft ligger. Skellefteå kommun har stora ytor, och i praktiken goda möjligheter för att utveckla fler attraktiva områden för villor. Men tyvärr är detta alltför lågt prioriterat av den politiska majoriteten.

Även om konjunkturen svängt och bostadsbyggandet bromsats in så ser vi att attraktiva villatomter fortfarande säljs och byggandet fortsätter, om än inte i samma takt. Här spelar då faktiskt villatomter en viktig roll. Inte minst för dem som vill bosätta sig här över tid. Faktum är att undersökningar visat att ca 70 procent av befolkningen vill bo i egen villa.

Vid en dragning i kommunstyrelsen som Northvolt höll senhösten 2021 informerades om att det estimerade behovet av byggbara villatomter för Northvolts inflyttande var beräknat till cirka 200 per år. Kommunens svar då var att det fanns omkring 300 tomter tillgängliga. Men i verkligheten visade det sig att det inte alls stämde. De flesta var redan bokade, och vissa drogs tillbaka från marknaden på grund av eventuella saneringsbehov. Och tillgängligheten var därmed i det närmaste noll.

Nu planeras det visserligen för nya villatomter på vissa håll, totalt 161 enligt svar på en interpellation i senaste kommunfullmäktige denna vecka. Men det täcker inte ens tillnärmelsevis det faktiska behovet.

Utöver fler tomter behövs det även olika typer av tomter. De flesta tomter som finns tillgängliga via kommunens hemsida är på mellan 850–1 100 kvadratmeter. Oavsett om det är i centrala staden eller i byar och orter utanför är tomtytorna likadana. Här måste vi tänka om.

Min uppfattning är att de som vill bygga villor på orter utanför staden ofta gör det för att man vill ha mer luft, större ytor, större friheter och byakänsla. Med andra livskvaliteter som att exempelvis odla mer av egna grödor i sin trädgård. Och vara del i en levande landsbygd. Sådant som stadskärnan inte kan erbjuda på samma sätt. Vi har i grunden goda förutsättningar att utveckla och planera även för den typen av tomter.

Jag önskar att vi skulle ta tillvara på den chansen, och göra det mer attraktivt att bygga även utanför stadskärnan. Som en del i den viktiga bostadsförsörjningen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa