Påståendena om vår hästutbildning är osakliga

Norran har på ledarplats kritiserat Realgymnasiets hästutbildningar. Skolföretagets VD ger här sin replik och får svar direkt.

Oenighet. Skribenterna har skilda meningar om hur Realgymnasiets hästubildningar fungerar.

Oenighet. Skribenterna har skilda meningar om hur Realgymnasiets hästubildningar fungerar.

Foto: Michael Probst

Ledare2024-04-24 19:00
Detta är en ledare. Norran är partipolitiskt obunden med beteckningen frisinnad.

Malin Lernfelt uppmuntrar i sin ledare (22/4) att lägga ner hästgymnasierna utan hästar, dvs. alla våra Realgymnasier. Hon hävdar att våra elever inte får den kunskap de behöver, att vi hyr in oss på en ridskola en timme i veckan och att vi sviker våra ungdomar och skattebetalarna. Skulle det vara så att vi hyrde in oss på en ridskola en timme per vecka så skulle jag verkligen hålla med, men det är helt enkelt inte sant. Det är djupt beklagligt att driva en tes utan att först säkerställa korrekt information. 

Trots påståenden om avsaknad av hästar kan vi försäkra om att våra elever har tillgång till hästar genom våra samarbeten med yrkesverksamma, lokala ridklubbar och föreningslivet. Våra elever tillbringar minst 40 % av utbildningen i stallet, dvs. i snitt två dagar per vecka, med ett brett utbud av hästar och får därigenom den nödvändiga praktiska erfarenheten. Övrig tid är eleverna i skolan där man läser gymnasiegemensamma ämnen. Kursplanen är samma för alla, dvs. samma för oss som för de som driver hästgymnasier på annat sätt. Eleverna kan välja det alternativ som passar dem bäst.

Men det är sant att vi inte äger hästarna själva. Vi äger heller inte hotell eller fordonsverkstäder för våra utbildningar inom de områdena. Vi samarbetar med näringslivet och föreningslivet vilket har visat sig vara fördelaktigt för såväl elever som, i det här fallet, de lokala ridklubbarna och branschaktörerna. Att få lära sig av yrkesverksamma och träna i verksamheter som är i drift ser vi som positivt för det ger eleverna de kunskaper som yrket kräver. 

Vår långa historia av kvalitativ utbildning visar sig i våra elevers framgång. Enligt vår senaste enkät är hela 89% av våra tidigare elever antingen i arbete eller fortsatta studier sex månader efter examen.

Våra engagerade medarbetare arbetar varje dag för att leverera bästa möjliga utbildning till våra elever. Låt inte felaktiga fakta få dig att tro något annat.

Malin Bergland, Vd–Lärande i Sverige

Malin Lernfelt svarar direkt:

Till skillnad från många andra Naturbruksutbildningar med hästinriktning lägger Realgymnasiet ut den så kallade APL:en (arbetsplatsförlagt lärande) en dag i veckan över hela skolåret istället för i sammanhållna perioder. De två dagar i veckan som Bergland hänvisar till är alltså en dag på en ridskola (eller liknande) som Realgymnasiet samarbetar med och en dag på APL. 

De elever som går på skolor med egna anläggningar och hästar tillbringar i regel flera dagar i veckan i stallet, plus APL då man under ett antal veckor befinner sig heltid ute i verkligheten. Enligt företrädare för hästnäringen är antalet timmar eleverna faktiskt är i stallet och sysslar med praktiskt arbete avgörande. Dessutom är det ett faktum att ersättningen från riksprislistan för den typen av utbildning som här diskuteras är beräknad utifrån vad det kostar att hålla en anläggning med hästar inklusive foder, hagar etcetera. Om man likt Realgymnasiet hyr in sig eller samarbetar med lokala aktörer har man inte de kostnaderna och borde då rimligtvis inte ha samma ersättningsnivå.

Jag tvivlar inte på att Realgymnasiet har kloka engagerade medarbetare vilka varje dag arbetar för att ge skolans elever bästa möjliga utbildning. Dock tror jag att denna utbildning hade haft ännu bättre förutsättningar med en egen anläggning och egna hästar.

Malin Lernfelt, Liberala nyhetsbyrån