Viss mark är olämplig för bebyggelse

Vy över Scharinsområdet i Ursviken där Skellefteå kommun planerar nya lägenheter. Olämpligt, tycker skribenten.
Vy över Scharinsområdet i Ursviken där Skellefteå kommun planerar nya lägenheter. Olämpligt, tycker skribenten.

Insändare 1 juni 2023 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hittills har 15 lag antagit utmaningen, att utforma ett stort bostadsområde med cirka 1 000 bostäder med blandad bebyggelse på den gamla Scharinstomten. Marken är svårt förorenad av dioxin och arsenik en halv meter ner på grund av den industri, som tidigare utnyttjat marken. Kommunen har sanerat en halv meter av det översta jordlagret (2018), men trots detta kvarstår problem med dioxin och arsenik längre ner.

Tidigare var det tänkt att använda området till fotbollsplaner, golfbana eller annat friluftsliv enligt Lars Hedqvist. Han säger i Norran 29/5, att inga träd får finnas på området eftersom rötter, som går djupare än 50 centimeter kan suga upp föroreningar, det vill säga dioxin och arsenik, som är farliga gifter.

Jag blir mörkrädd, när jag läser i Norran vad som pågår på grund av den så kallade samhällsomvandlingen, som nu blivit en samhällsexpansion till ett alldeles för högt pris. Det hoppas jag miljö och hälsa inser. Viss mark i Skellefteå kommun är direkt olämplig att bebygga.

Dit hör Scharinstomten. Ingen kan bygga flerfamiljshus, utan att gå djupare ner än 50 centimeter. Vatten och avlopp måste definitivt grävas djupare än så för, att bli frostfria. Menar planeringschef Lars Hedqvist på fullt allvar, att barn ska växa upp i ett område utan träd och med dioxin och arsenik i marken? Är det inte kommunens uppgift, att ta miljölagstiftningen på allvar för att skydda sina medlemmar eller kan man numera bete sig, som vilket privat vinstdrivande företag, som helst?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa