Vinstintressen ställs mot naturvärden

Fiskgjusen är en av de arter som kan störas av planerna på en vindkraftpark, menar skribenten.

Fiskgjusen är en av de arter som kan störas av planerna på en vindkraftpark, menar skribenten.

Foto: Rick Vasque/AP/TT

Insändare2024-04-25 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Måste le när jag samma dag läser i Norran (den 15/4) om Holmens planer på att anlägga vindpark Torrberget-Tvärliden, en vindpark som skulle påverka många invånare med buller och skuggor. Några sidor senare hur betydelsefull tystnad är för människors välmående.

Hoppas att Holmens ansökan avslås eller att kommunen sätter stopp för planerna att förstöra ett område som har så stora naturvärden, det finns gott om tjäder i och på angränsande marker runt området vilket innebär flera spelplatser förstörs. Det finns också fjällvråk som brukar häcka på Långträskliden. Fiskgjusen, kungsörnen, och tretåig hackspett är också ett inslag som naturintresserade kan få se vid ett besök. 

En vädjan, låt inte kortsiktiga vinstintressen förstöra ett så stort område i generationer, kanske för evigt. Området passar bättre som naturreservat.