Vi kan kräva mer och bättre av Skelleftepolisen

Skribenten upplever brister hos polisen i Skellefteå.
Skribenten upplever brister hos polisen i Skellefteå.

Som en djupt oroad invånare i Skellefteå, känner jag en brådskande nödvändighet att adressera de omfattande bristerna inom vår lokala polisverksamhet. Problemen sträcker sig från långsamma responstider till allvarliga misslyckanden i utredningsprocessen.

Insändare 2 januari 2024 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns flera talande exempel på dessa brister. Ett är fallet med de felaktigt indragna körkorten vid Lejonströmbron, som Norran rapporterade om den 26/12. Ett annat exempel, som ytterligare illustrerar polisens senfärdighet, är historien om den stulna vedklyven (Norran den 25/12). Efter att vedklyven stulits, dök den upp på Blocket, en händelse som polisanmäldes. Trots detta, försenades polisens husrannsakan, vilket skedde först två dagar senare – alldeles för sent för att vara effektiv.

Även i fallet med Felix, belyst i dokumentärserien "Stalker" på SVT, ser vi ett mönster av fördröjda och otillräckliga polisinsatser. Trots upprepade anmälningar om trakasserier från ett anonymt nummer, dröjde det innan någon substantiell åtgärd vidtogs.

Dessa incidenter avslöjar en djupgående problematik i polisens utredningsarbete i Skellefteå. Utredningar tar ofta för lång tid, är fyllda med brister och präglas av allvarliga faktafel. Detta underminerar inte bara förtroendet för polisen, utan påverkar också direkt de drabbades liv och säkerhet.

För invånarna i Skellefteå är det oacceptabelt att vår poliskår uppvisar sådan brist på effektivitet och noggrannhet. Vi kräver och förtjänar en poliskår som arbetar proaktivt, snabbt och korrekt för att skydda och tjäna vår gemenskap.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa