Vårda och respektera det litterära arvet

Skribenten tycker att det är bättre att sätta in litterära verk i en kontext än att uppdatera dem.

Skribenten tycker att det är bättre att sätta in litterära verk i en kontext än att uppdatera dem.

Foto: Anna Hållams/TT

Insändare2023-02-28 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en ledare i Norran den 21/2 raljerar alternativt ondgör sig skribenten över att det finns medborgare som har en avvikande åsikt om det lämpliga att i efterhand gå in i litterära verk och ändra dessa efter rådande politiska vindar. 

Att skriva om historien är något som vi normalt förknippar med diktaturer, inte demokratier. Odemokratiska åtgärder i syfte att tillfredsställa en rådande maktordning kan inte gynna en demokratisk utveckling. 

Låt litteraturen vara ifred. Om den sätts in i en relevant kontext behöver man inte gå in och ändra det skrivna ordet. Nutidens normer och värderingar ska inte styra hur vi behandlar vårt litterära arv. Arvet ska vi vårda och respektera.