Våra barn och skolan måste få kosta

Skribenten tycker att det är en dålig idé att sänka skatten om det drabbar skolan.

Skribenten tycker att det är en dålig idé att sänka skatten om det drabbar skolan.

Foto:

Insändare2024-02-20 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur kan Andreas Westerberg som lärare och liberal (fd?) politiker säga att kommunalskatten bör sänkas (Norran den 8/2) när man just tagit ett beslut om stränga sparkrav på grundskolan.

Jag tycker också att skatten är väl hög men jag betalar gärna en slant för att våra barn och ungdomar ska få en bra skola med resurser att hjälpa alla de barn som har speciella behov till en vettig skolmiljö och chans att komma ur skolan med kunskaper som gör att de så småningom kan skaffa ett jobb och då i sin tur betala skatt i kommunen.

De sparkrav som nu lagts på skolan – miljoner och åter miljoner kronor – gör att de assistenter som haft som huvudsaklig arbetsuppgift att stötta elever med speciella behov nu försvinner.

Det gör, för eleverna, att det blir mycket svårt att lyckas, att skolan blir för besvärlig och vi får fler hemmasittare. Många familjer får en större arbetsbörda då deras barn vantrivs i en stökig skola och behöver betydligt mer stöd därhemma, kul för redan stressade föräldrar … Samhället får fler att ta hand om i ett senare skede, då betydligt fler barn kommer ur skolan utan tillräckliga kunskaper att gå vidare med sitt liv och riskerar att hamna i utanförskap och kriminalitet. Lyckas man inte i skolan behöver man märkas genom att bli bra på att misslyckas.

För personal i skolans värld blir det till att springa fortare. Där man idag har möjlighet att få hjälp av assistenter finns inga. Det blir fler arbetsuppgifter, större klasser, mera rastvakter, mera anpassningar, fler hemkontakter och frustration över att inte få göra det lärare är utbildade för: Undervisa.

Nej! Satsa på våra barn – de måste få kosta pengar. För allas vår framtid är det till syvende och sist de vi behöver i en framtid. Bättre satsa pengar på barn från början i stället för att få brandkårsutryckningar när barnen hamnat snett i samhället – det kostar mycket mer.
Spara i stället pengar på äventyrsbad och liknande arrangemang som privata företag skulle kunna ordna.

Frustrerad kommuninnevånare

Svar direkt

Jag delar din uppfattning att Skellefteås skolväsende har för snål budget. Men kommunen har en stark och stabil ekonomi. Inom de pengar som finns är det möjligt att omfördela så att skolan får mer. Det kan göras genom att kommunen satsar lite mindre på nybyggen och något mer på verksamheterna. 

Det kan också göras genom omfördelning mellan verksamheter. Fritidskontorets verksamheter skulle kunna få krympa, detsamma gäller mängden EU-projekt. Men om inget får sparas för skolans skull, då kan såklart inte skatten sänkas.