Sveriges framgång hotas av kampen mellan nord och syd

Sveriges historia som ett framgångsrikt land har under senare tider successivt förändrats och starkt försämrats på grund av en ökad intern och extern kamp om våra gemensamma resurser, skogen, malmen och vattenkraften (energiframställning).

Skribenten menar att kampen om malm, skog och vattenkraft är ett hot mot Sverige som framgångsland.

Skribenten menar att kampen om malm, skog och vattenkraft är ett hot mot Sverige som framgångsland.

Foto: Per Larsson/TT

Insändare2022-12-18 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag har vi en enorm efterfrågan på framför allt energiråvaror som tillskapas i norra Sverige. Behoven är så stora att vi som svenska medborgare dyrt får betala ett EU-pris som skapats av vår folkvalda riksdag, EU-parlaments ledamöter och bolagsledning i Svenska kraftnät. 

Orsaken och resultatet till det vi nu upplever har pågått en ganska lång tid. Kampen mellan södra och norra Sverige, där den södra delen av Sverige har blivit så stark att man tar för givet att resurser från norr framför allt ska skapa tillväxt och billiga levnadsvillkor i söder och dessutom tycker våra folkvalda att vi generöst ska rädda EU och värden med hjälp av våra naturtillgångar ”kosta vad kosta vill”.

Att vi sedan fått den inflation som vi har beror ju självfallet på att vi behöver energi för att framställa mat och övriga livsnödvändiga varor och som i sin tur leder till en priskompensation som alla mellanhänder försöker plocka ut av oss konsumenter vilket står oss dyrt eftersom vi är sista instans i konsumentledet.

PS: Läs gärna Norrans intervju med förre näringsminister Anders Sundström den 15/12.