Olika måttstockar om jäv inom Skellefteå kommun

Det som skulle vara ett självklart skäl för omedelbar uppsägning på andra ställen gäller tydligen inte i kommunen.

Insändare 14 januari 2023 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Föreställ er följande: Lokaltidningen avslöjar att en anställd på kommunen med ansvar för snöskottning vid sidan om sin anställning bedriver ett bolag som sysslar med maskintjänster. Bolaget har omsatt 8 miljoner och har en rörelsemarginal på 50 procent, alltså 4 miljoner i vinst. Vederbörande har för att dölja sin inblandning bytt namn och verksamhetsort på bolaget samt lämnat styrelsen.

Eller det här: En skolchef på kommunen bedriver vid sidan av sin tjänst ett bolag som sysslar med föreläsningar och läxläsning, och har motsvarande höga omsättning och vinstmarginal.

Eller varför inte så här: En tjänsteperson inom kommunens socialförvaltning har vid sidan av sin tjänst bedrivit ett bolag som sysslar med äldrevård, särskilda boenden eller personlig assistans. Alltså verksamhet som är närliggande eller samma som den som ingår i vederbörandes ansvarsområden.

Är det någon som tror att de här personerna hade kunnat behålla sina anställningar? Eller som anser att de borde göra det? Skellefteå kommuns egen uppstramade hållning kring frågor om jäv anser det i alla fall inte. Det vore istället ett självklart skäl för omedelbar uppsägning. Ändå står vi inför en exakt likadan situation och kommunens ytterst ansvariga, den som vi i allmänna val valt att företräda oss, tror sig kunna välja att inte ens kommentera frågan. (Som om det valet ens fanns på bordet.)

Jag talar förstås om Norrans avslöjande om att en anställd vid Kulturhuset vid sidan om sin anställning bedrivit ett bolag som bokat artister och arrangerat spelningar och event vid sidan om sin anställning i en omfattning som beskrivits ovan.

För den som inte kan sin företagsekonomi så är en omsättning på 8 miljoner för ett tjänsteföretag och en vinst på 50 procent med endast en anställd antingen tecken på ett osannolikt framgångsrikt företagande, eller på att oegentligheter föreligger. Det kan inte med den bästa vilja i världen beskrivas som bisyssla. En omsättning på 1 av de 8 miljonerna ger för de flesta en mycket bekväm tillvaro och god lön. En rörelsemarginal på 50 procent i den mån den alls återfinns så är det inom finansbranschen, hos kryptovalutor, riskkapitalbolag eller hos oseriösa bolag. Det är en varningsklocka att något inte står rätt till. Så varför kommenterar inte ens kommunalrådet frågan?

Huset bär Sara Lidmans namn, hon stod upp mot korruption och jäv, hedra hennes minne.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa