Kommunal chef drev konkurrerande bolag på sidan om

Sofia Andersson Lundberg arbetar som kommunal programchef vid Sara Kulturhus. Samtidigt drev hon ett eventbolag som drog in mångmiljonbelopp. "Jag måste slutföra mina uppdrag och ville vara lojal mot kunderna", säger hon.

Sofia Andersson Lundberg betonar att hon fick tillåtelse att bedriva företaget på sidan om.

Sofia Andersson Lundberg betonar att hon fick tillåtelse att bedriva företaget på sidan om.

Foto: Yvonne Rönngren/Jeanette Lövgren

Skellefteå2022-11-30 07:00

Innan Sofia Andersson Lundberg började sin tjänst vid kulturhuset i februari 2020 drev hon bolaget For Events AB. Bolaget arrangerade bland annat En flotte, konserter med flera stora artister och har även varit med och genomfört flera av Melodifestivalens deltävlingar.

När hon anställdes meddelades att hon parallellt med arbetet skulle genomföra åtaganden som For Events hade kommande år. Bisysslan godkändes av den dåvarande vd:n för kulturhuset, Maria Ekberg Brännström. Något skrivet avtal finns det inte och det står inte i anställningskontraktet. Istället ska det ha skett muntligen, får Norran information om via den nya vd:n Anna Jirstrand Sandlund. 

I augusti 2020 meddelade Sofia Andersson Lundberg följande:

– Vi har tyvärr ställt in alla större arrangemang redan och jag håller på att avveckla For Events för att jag numera jobbar med Sara kulturhus.

Men först i april 2022 avvecklas hennes engagemang i For Events, där hon även var vd. Bolaget byter då namn samtidigt som en anhörig till henne tar plats som styrelseledamot.

Samtidigt visar årsredovisningen att bolaget drog in cirka åtta miljoner kronor från oktober 2020 till september 2021, mitt under pandemin. Vinsten var närmare fyra miljoner kronor varav 178 000 kronor delades ut till aktieägarna.

Detta har fått personer att reagera. Norran har fått flera anonyma tips som pekar på olämpligheten i att en programchef för ett kommunalt bolag arbetat med konkurrerande verksamhet.

– Hon gick själv ut och sa på hösten 2020 att hon skulle avrunda företaget. Sedan hände det inte. Bolaget fortsatte sin verksamhet med god intjäning. Det känns konstigt. Det är inte bra när andra som sitter på dubbla stolar får kritik men här tillåts det, säger en person som vill vara anonym. 

Hen fortsätter:

– Kommunalt anställda ska inte få bedriva verksamhet på sidan om i samma bransch. Det innebär att man har en möjlighet att via sitt arbete driva affärer till sitt eget bolag och det kan väl inte vara förenligt med det kommunala regelverket? Det är väldigt viktigt med moralisk kompass här, vilket förstås gäller alla som är offentligt anställda.

Sofia Anderson Lundberg är föräldraledig men möter upp på kulturhuset för att svara på Norrans frågor.

Varför behöll du engagemanget i bolaget i mer än två år?

– Jag hade så mycket uppdrag som jag ville slutföra. Pandemin gjorde att mycket blev framflyttat. Jag fick okej från min chef att slutföra detta. Jag hade gärna avslutat detta tidigare, säger hon.

Hon tillägger att arbetet med For Events bedrevs på fritiden och att prioriteten låg hos kulturhuset.

– Mitt fokus låg inte på bolaget.

Hur resonerade ni kring lämpligheten?

– Jag ansåg att det inte skulle påverka jobbet på Sara Kulturhus. Jag ville vara lojal mot kunder, även utanför Skellefteå. Jag ville ha ett gott öga till dem för att kunna fortsätta ta in dem här i kulturhuset framöver, säger hon.

Kunde du inte ha lämnat över det till någon annan arrangör?

– Jag har försökt. Var skulle jag lämna det? Jag ville slutföra arbetet och till hjälp har jag också haft konsulter.

Hon påpekar att hon inte deltog på något sätt i arrangemangen, men att hon skötte administrationen. Arbetet med företaget påverkade inte uppdraget på kulturhuset, betonar hon.

Att hon fakturerade så mycket under de här åren förklarar hon med att hon avslutade långsiktiga engagemang som hon haft och event som blivit försenade. Därför blev det mycket på en gång.

Hur tror du allmänheten ser på att du suttit på dubbla stolar? Kan det inte rubba förtroendet för din opartiskhet?

– Det är bra frågor. Jag vill ha förtroende. Jag arbetar på kulturhuset och det är viktigt att den signalen går ut. Jag hoppas mina förklaringar gör det mer tydligt.

Hon tillägger:

– Och de som undrar ... jag hoppas de kan se att det finns en stor marknad i Skellefteå och stora möjligheter för eventbranschen. Det är tacksamt att de undrar. Det visar att det finns ett intresse.

Varför hade ni inget skriftligt kring bisysslan?

– Det är inte min sak.

Du menar att det var tidigare vd:ns sak?

– Det var du som sa det.

– Ingen av cheferna i ledningsgruppen har haft skriftliga avtal och så ska vi inte ha det, säger nya vd:n Anna Jirstrand Sandlund, som sitter med på intervjun.

Nu utlovar de transparens.

Vid två tillfällen faktureras Kulturhusbolaget från For Events. Den ena gången är det en faktura på 14 000 kronor. Den andra gången är det en faktura på 100 000 kronor, som nästan genast dras tillbaka.

Varför fakturerade du kulturhusbolaget?

– I början på kulturhuset hade vi inga egna arbetstelefoner och vi hade utlägg för en del saker.

Men varför fakturera via företaget och inte be om att få utläggen ersatta som anställd?

– Det kan jag inte svara på. Det var det vi fick till oss då. Att det går bra att göra så, ett konsultutlägg.

Den högre summan fakturerades för ett event som For Events planerade att genomföra. Enligt Sofia Andersson Lundberg fanns det ingen som kunde ta över projektet som For Events köpt. Istället tänkte hon sälja det till kulturhusbolaget.

– Jag skickade fakturan eftersom jag fått tillåtelse av dåvarande vd. Men hon hann sluta innan detta skedde. Då fick jag till mig att så här går det inte att göra. Tillåtelsen jag fått från början gällde inte och det förstod jag också. Jag drog tillbaka den snabbt. Kulturhusbolaget fick ta över projektet från agenturen istället och fick vinsten från biljetterna. 

Hon tillägger:

– Det är klart det blev fel. Men i slutändan blev det bra för Sara Kulturhus. Det hade varit tråkigt om vi hade behövt ställa in det här.

Sofia Andersson Lundberg betygar att hennes fokus ligger på Sara Kulturhus.

– Det är viktigt att folk får tycka och undra. Och vi ska vara transparenta. Det är bra att ni tar reda på sanningen.

Hon berättar att hennes tidigare bolag i dag bedriver en annan sorts verksamhet. Enligt Alla bolag handlar det om småevenemang, företagsevenemang, turism och försäljning av heminredning bland annat.

Vinsten i For Events var som bekant närmare fyra miljoner kronor och den ligger kvar i bolaget. Den går att ta ut senare eller?

– Ja, om tio år. Jag har inte ens ... ja någon gång.

Men det ligger kvar i bolaget som ändrat namn?

– Ja, jag vet inte hur vi ska göra. Jag har inte hunnit tänka på det än.

Det är rätt mycket pengar.

– Jag vill helst inte uttala mig något om min privata ekonomi i det fallet.

Sofia Andersson Lundberg och tidigare vd Maria Ekberg Brännström hade en överenskommelse om bisysslan som gav Sofia tillåtelse att fortsätta driva företaget.
Sofia Andersson Lundberg och tidigare vd Maria Ekberg Brännström hade en överenskommelse om bisysslan som gav Sofia tillåtelse att fortsätta driva företaget.
Bisysslor

Ur Lagen om offentlig anställning:

En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.

Arbetsgivaren skall på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!