Nej Skebo, era priser är inte marknadsmässiga

Är Skebos priser på parkering/garage marknadsmässiga? Skebos ledning förklarade i Norran den 20/4 att ”prisnivåerna inte varit i linje med marknadsmässiga priser i Sverige”.

Skribenten menar att Skebos påstående om marknadsmässiga priser på parkeringar är märkliga.

Skribenten menar att Skebos påstående om marknadsmässiga priser på parkeringar är märkliga.

Foto: Yvonne Rönngren

Insändare2024-05-30 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt AG Advokat innebär marknadsmässigt ”en avsikt att förstå och handla efter vad som är brukligt på den lokala marknaden” (agadvokat.se). Enligt Jordabalken 12 kap. 57§ ska, i första hand, marknadsmässig hyra/pris bestämmas med utgångspunkt i jämförelse med vad hyran/priset för liknande lokaler på orten är. Marknadsmässiga priser kan alltså inte jämföras med hela Sverige utan ska jämföras med priser på orten.

”När de gäller avgifterna i zon 1, innerstan, är de strikt marknadsmässiga. Man har jämfört med parkeringsbolag och tar samma pris som dem” uppgav Skebos vd, Helena Markgren, i Norran den 13/5.

Skebo som till största delen är hyresvärd, borde väl i första hand jämföra sina priser med andra hyresvärdar och inte med parkeringsbolag? Att man dessutom endast jämför prisbilden med parkeringsbolag är anmärkningsvärt och skulle kunna bero på att parkeringsbolagen ligger högre i pris än hyresvärdarna? Se prisnivåer nedan. Dessutom ger detta en felaktig prisbild. För att kunna presentera en marknadsmässig prisbild måste alla aktörer på orten ingå i underlaget, vilket innefattar Skebo, andra hyresvärdar och bostadsrättsföreningar och inte endast parkeringsbolag. Det är tveksamt om parkeringsbolagen ska ingå i underlaget?

För nya hyresgäster, zon 1, varmgarage, aviserar nu Skebo att priset hos dem är 1700 kr/månad. Även nuvarande hyresgäster kommer att betala detta pris från maj 2025. Dessutom aviseras en årlig hyreshöjning på 2 procent.

Efter en mindre kartläggning över prisnivåerna för varmgarageplats i centrala Skellefteå framkommer att priset varierar mellan 400 – 1000 kr/månad bland de privata hyresvärdarna och bostadsrättsföreningarna. Har även frågat två parkeringsbolag i Skellefteå, Parkster och Aimo. Deras priser ligger mellan 1200–1500 kr/månad. Enligt dessa prisuppgifter är det svårt att förstå att Skebos vd, i Norran den 13/5, angav att ”man jämfört med parkeringsbolag och tar samma pris som dem”.

Den inledande frågan kvarstår: Är Skebos priser på parkering/garage marknadsmässiga?