Mello eller skola, vad är politikerna mest stolta över?

Melodifestival eller skola? Skribenten funderar över vad som är viktigast för en kommun.

Melodifestival eller skola? Skribenten funderar över vad som är viktigast för en kommun.

Foto: Fanny Juhlin

Insändare2024-04-25 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läste härförleden en artikel i Norran (den 2/3) där ett av våra kommunalråd stoltserade över satsningar som gjorts av kommunen i samband med Melloarrangemang, förvisso ”bara” 6 miljoner i förhållande till skolans besparingar på 70 miljoner men signalerna känns olustiga när vi vet hur viktig skolan är för både enskilda och samhället i stort. Vad är kommuners grunduppdrag Mello eller skola?

Ett nytt torg för 100 miljoner kan man också ställa mot skolbesparingar, ja det är skillnad på driftskostnader och investeringar men ändå våra gemensamma skattepengar. Vem vill ha ett nytt torg?

Jag har ännu inte sett en politiker stoltsera i Norran för hur skolan bedrivs. Ibland kommer ett tröstens ord om att vi reder ut budgeten i slutet på året. Då undrar jag hur verksamhetsansvariga tjänstepersoner ska kunna planera sin verksamhet. Besparingssignaler skapar oro hos alla inblandade och det blir svårt att rekrytera behöriga lärare till en kommun som signalerar stora besparingar. Presumtiva kandidater läser inte bara platsannonser utan också dagspress, undrar vad de drar för slutsatser?! Folk är inte dumma. I värsta fall lämnar erfarna lärare yrket, ett bristyrke, nyrekrytering är dyrt.

Det sorgligaste är att man kommer att lägga ner resurscentrum, den viktigaste resursen för elever med behov av stort stöd och periodvis enda möjligheten att få en skolgång över huvud taget för att inte bli hemmasittare. Jag trodde att Skellefteå kommun värnar de svaga.