Många forskare är överens – frågan är bara om vad?

Att vetenskapen håller med om att mänsklig aktivitet ligger bakom temperaturhöjningen betyder inte att vi befinner oss i en klimatkris.

Önationen Tuvalu som enligt vissa rapporter riskerar att översvämmas.

Önationen Tuvalu som enligt vissa rapporter riskerar att översvämmas.

Foto: Alastair Grant

Insändare2023-04-14 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till signaturen Realist i Norran den 5/4. Till att börja med, att försöka förminska en av världens främsta klimatforskare med 60 års erfarenhet genom att åldersdiskriminera honom hedrar dig knappast. Av din text förstår jag att du ännu inte läst Lennart Bengtssons bok.

Du skriver att en överväldigande del av forskarna är överens, här är en liten kortfattad förklaring till vad dom anses vara överens om, därav blir procentsatsen inte helt korrekt. I en uppsats baserad på en gallup ställdes två frågor till ett stort antal forskare, av vilka endast 5 procent var klimatforskare.

1 Har temperaturen stigit? 2 Bidrar mänsklig aktivitet signifikant? 98 procent svarade ja, (läs 97 procent). I fråga 2 bör man förklara ordet signifikant, vardagligt tolkas det gärna som betydande eller avgörande. Vetenskapligt som att exempelvis ett samband mellan två företeelser sannolikt inte är helt slumpmässigt, betydligt vagare. Naturligtvis svarade forskarna ja. Men det betyder definitivt inte att 97 procent av forskarna är överens om att vi befinner oss i en klimatkris.

Angående extremväder kan sägas att fram till 2020 har bara en av dom 20 värsta översvämningskatastroferna i historien inträffat sedan den senaste globala uppvärmningen började i slutet av 70 talet. (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_deadliest_floods) och trenden är vikande.

Du nämner tipping points, dessa saknar seriöst vetenskapligt stöd och kan inte läggas till grund för ett realistiskt och ansvarsfullt handlingsprogram. Snarare är tipping points egenskaper hos enkla icke-linjära matematiska system, och inte nödvändigtvis egenskaper hos det verkliga klimatsystemet och den termiska tröghet som är en följd av världshavens massa.

Oroas man över havsnivåhöjningen, besök NOAA, tides and currents, sealevel trends. Där kan man exempelvis se nivåhöjning vid Tuvalu som enligt alarmister är på väg att översvämmas. 

Torka leder till missväxt, men globalt sett ökar skördarna, besök Our World in Data, Food and Agriculture, Crop Yields. Där kan man se att produktionen av ris, världens största baslivsmedel, ökat kraftigt i ton/hektar sedan 1961, beroende på bland annat ökad användning av konstgödsel, högre temperatur och högre koldioxidhalt. Visst måste det vara glädjande att risskördarna ökar så att fler hungrande människor kan äta sig mätta?