Långbänk och miljonrullning – men till vilken nytta?

Vägverket har gett ett konsultuppdrag att återigen utreda den nya E4-dragningen förbi Skellefteå centrum. Den andra utredningen på tio år. Det känns som att gå och se en reprisfilm på bio. Det är samma film, men för varje år som går blir biljetten dyrare.

Skribenten funderar kring långbänken runt E4-dragningen förbi Skellefteå centrum.

Skribenten funderar kring långbänken runt E4-dragningen förbi Skellefteå centrum.

Foto: Malin Christoffersson

Insändare2024-02-27 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Miljonrullningen fortsätter samtidigt som bilköerna blir längre och missnöjet med trafiksituation ökar dramatiskt. Finns det något mer än pengar för konsultföretaget att hämta på affären? Man undrar om det här är en avancerad form av korruption? Eller är det så att viljan att bygga järnvägar och nya trafikleder avtar med avståndet från huvudstaden?

Konsultbolaget får 130 miljoner från Trafikverket som omfattar 135 000 timmar. Lite matematik: 42 arbetsveckor på ett år x 40 timmar i veckan = 1 680 arbetstimmar per år. Om en person skulle utföra arbetet skulle det ta häpnadsväckande 80 år innan utredningen var klar. Nu är jobbet fördelat på flera år och 50 personer, men siffrorna ger en tydligare bild av omfattningen.

Trafikverkets direktör säger till Norran att det är skönt att man kommer igång med utredningen. De flesta i kommunen vill att vägbygget ska inledas, inte utredas igen. Det verkar som om Trafikverkets byråkrati är så omfattande att man inte har tid att bygga vägar, bara utreda.

Vad tycker politikerna om slöseriet med pengar? Det finns garanterat bättre användningsområden för en stor del av de 130 miljonerna. Enklast vore att avsätta dessa pengar direkt till vägbygget.