Genomarbetade arbetsmetoder borde vara självklara

Signaturen skriver om IVO-anmälan mot ett korttidscentra i Skellefteå kommun. (Arkivbild)

Signaturen skriver om IVO-anmälan mot ett korttidscentra i Skellefteå kommun. (Arkivbild)

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2024-04-23 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När man läser Norrans artikel (den 6/4) om IVOs beslutet gällande en vårdtagare på korttidscentra blir man besviken och undrande när socialnämndens ordförande inte svarar på frågor i ärendet, trots att denne var politiskt ansvarig vid tidpunkten för händelserna och IVO-anmälan. 

Svaret från socialförvaltningen har en ton som gör att människors konkreta klagomål om allvarliga händelser förminskas till oro. I svaret från socialförvaltningen beskriver man förbättringar genom lättlästa dokument och språkombud vilket pekar ut nysvenskar som problemet när de som visat underlåtenhet är välutbildade personer med svenska som modersmål. Har den som svarat Norrans reporter läst anmälan?

Att ha genomarbetade arbetsmetoder är självklart. För att få patientnytta och säker vård behövs också en kultur där man för dialog om värdegrund, människosyn, vikten av sitt jobb och behov av ständig kompetensutveckling på alla nivåer.

I rättvisans namn så har jag under alla år med flera sjuka och gamla anhöriga träffat fantastiska personer som förstår att göra skillnad genom de livsviktiga tjänster man tillhandahåller, för brukarna bästa, och därigenom kunnat känna stolthet i sitt arbete.