Gäller ”håll käften och lyd” ännu i Skellefteå?

För någon tid sen skapade en visselblåsare en grupp med detta namn på Facebook. Kommunen lovade bot och bättring med några åtgärder vars eventuella resultat knappast synts.

Skribenten resonerar kring Skellefteå kommuns organisation och arbetsmiljö.

Skribenten resonerar kring Skellefteå kommuns organisation och arbetsmiljö.

Foto: Johanna Sandgren

Insändare2024-04-23 04:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi ser exempel i Norran den 13/4, där ett antal undersköterskor ställer ultimatum för att inte säga upp sig. Problemet som Skellefteå kommun länge dragits med, och tycks vägra inse, är en organisationsform där man delar upp de anställda i ”tänkare” och ”utförare”. Det är tydligast i omsorgen, men finns även i förskolan/skolan. Tänkarna sitter i fina kontor, de är högt avlönade och har titlar som ”verksamhetsutvecklare” eller ”HR-strateger”. Ibland kallas de ”rektorer” eller ”områdeschefer”, fast de sitter inte på någon skola och slipper oftast ha med elever och lärare att göra.

Utförarna jobbar på golvet, och har att lyda de regler och påbud som tänkarna har hittat på. Problemen blir flera: Tänkarna jobbar ju inte i verksamheten, så deras påbud blir fyrkantiga eller omöjliga att följa.

Utförarna ska lyda order, de ska ibland styras av klockan, där en tänkare beslutat hur många minuter tant Agda ska få i hemtjänst, utan hänsyn till hennes behov i stunden.

Men utförarna har också hjärnor, som arbetsgivaren inte använder mycket av. Dock drabbas utförarna av stress i olika former, dels samvetsstress då man inte får göra ett bra jobb, dels tidspress där någon tänkare tycker att utförarna kan pressas lite till, för att spara pengar. Men det som verkligen kostar pengar, är att denna press på människor sänker deras prestationer med kanske 30 procent, enligt uppskattningar.

Lösningen är att lägga om rodret. Ta pengarna från tänkarna och öka bemanningen i omsorgen, och låt sen de kloka utförarna att med tillit bli sina egna tänkare. Då får personalen lägga egna scheman som passar både omsorgstagarna och deras egna liv, där man till exempel får bort delade turer.

Dessa nya tänkare är också mogna människor som kan sköta ekonomi, sköta inköp efter behov och den verksamhetsnära administrationen och tillsammans utveckla sitt eget arbete.

Goda ledare ska naturligtvis finnas kvar, till exempel enhetschefer som nu får stötta och utveckla sin personal, ha anhörigkontakter med mera. Verkliga tillitsledare som inte sitter gömda på ett kontor.

Och goda nyheter för de högst ansvariga – det här skapar nya ekonomiska utrymmen. För när människor drivs av motivation, stolthet och arbetsglädje, så uträttar man storverk och skapar mer kvalitet för samma medel. Och vi får attraktiva arbetsplatser som lockar nya för anställning.