Forskning pekar åt olika håll när det gäller brott

Hårdare tag eller kamp mot klass-samhälle och orättvisor? Adam Bäckströms ledare 13 oktober försöker onekligen greppa ett väldigt stort ämne, nämligen vilka som är benägna att utföra brott och vart de kommer ifrån. Vart kommer brottslingar ifrån? Geografiskt och klassmässigt.

Arv eller miljö? Skribenten resonerar kring vad som får människor att begå brott.

Arv eller miljö? Skribenten resonerar kring vad som får människor att begå brott.

Foto: Anders Wiklund/TT

Insändare2023-10-20 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Daniel Envall som yttrade sig i Skellefteås fullmäktige den 29 september får kritik när han har gjort analysen att det är klass-samhället som skapat brottsligheten. Det ska talas om här att jag håller med Envall men ser också en vilja till en djup analys hos Bäckström.

Socialdemokratin gick under 90-talet genom en förvandling mot det liberala hållet. En av orsakerna var ju att vi skulle bli tvungna att "ändra vår syn på offentlig sektor" med mera när vi skulle gå in i EU. Värderingarna från arbetarrörelsen skulle puttas åt sidan för mer offensiva privata initiativ. Det blev mindre skattepengar till de insatser som tidigare hade förebyggt utsatthet i vissa bostadsområden.

Men det är klart att enstaka individer från välbärgade miljöer också kan komma att bli kriminella. Likaså kan människor från svåra förhållanden lyckas mycket bra i samhället. Vad som ändå är tämligen bevisat i flera forskningsrapporter (Gustav "Skå" Jonsson bland andra) att det finns ett socialt arv.

Det var som ett par förortskillar uttryckte det i en intervju i ungefär dessa ordalag: När skolan gått dåligt, föräldrarna har dåliga svensk-kunskaper och dessutom själva utövat eller varit offer för kriminella påtryckningar – vad ska ungdomarna se för framtid då? Vem vill ta ett jobb på Samhall när det går att tjäna det fyrdubbla på den farliga men ändå lockande narkotikaförsäljningen?

Väldigt komprimerat vill jag säga att Bäckström hänvisar till forskaren Amir Sariaslan som har lyckats komma fram till resultatet att det inte har någon större betydelse hur stor inkomsten är eller i vilket område du bor om du ska bli kriminell eller inte. Samtidigt visar polisens kartläggningar sedan några år att de flesta brotten begås av människor som kommer från områden där medelinkomsten är lägre än genomsnittets.