Falkberget – ett bra ställe för en vindkraftspark

Skribenten tycker att området söder om Falkträsket skulle kunna bli ett bra vindkrafts- och rekreationsområde.

Skribenten tycker att området söder om Falkträsket skulle kunna bli ett bra vindkrafts- och rekreationsområde.

Foto: Elisabeth Eriksson

Insändare2023-01-31 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har via ett par insändare sett kärnkraftens avigsidor, enligt dessa skribenter. När jag läste insändaren från signaturen "Tänk en gång till” så började jag fundera om det inte är möjligt att byggande av vindkraft både skulle hunna bidra till elproduktionen och samtidigt kunna användas till rekreation för oss medborgare.

Om det ska vara möjligt bör etableringen vara relativt nära befolkningscentra, och för Skellefteås del så blir som jag kommer fram till, att för undvikande av annan elproduktion som förfular vår miljö, så borde det uppföras vindkraft söder om Falkträsket, hela området från Falkberget via Falkliden och fram mot Kvistforsens kanal känns som en helt optimal placering av vindkraftverk, och kunde det då anläggas gång och cykelvägar inom detta område, gärna handikappvänliga, så har vi inte bara förbättrat energiförsörjningen, utan även skapat ett fint rekreationsområde, för det skulle givetvis ställas ut bänkar och bord där, gärna i anslutning till vindtornen där besökare kan stanna till och ta en fika.

Att sedan det är nära till befintlig elinfrastruktur är även det en stor fördel.