Diffust om hållbarhet i Skellefteås lokala miljö

Skribenten funderar kring miljöarbetet i Skellefteå kommun och hur effektivt det egentligen är.
Skribenten funderar kring miljöarbetet i Skellefteå kommun och hur effektivt det egentligen är.

Skellefteå kommuns lokala hållbarhetstrateg Karin Degerfeldt har deltagit i en nyligen hållen FN-konferens i New York.

Insändare 29 juli 2023 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en intervju i Norran den 19 juli drar hon fram Skellefteås tillväxt som i sig positivt, ja närapå ett föredöme, eftersom ökade skatteintäkter kan investeras i viktiga samhällsfunktioner. 

Jaha. Men det enda verkligt konkreta exemplet jag finner är hämtat från Göteborg. Där monteras numera solceller på alla kommunalt byggda hus. Intressantare för oss lokalt, borde vara hur många nya hus har under de senaste expansiva åren hittills begåvats med solceller i Skellefteå? Eller är det den påtagliga minskningen av p-platser vid dessa nybyggen som ska göra dem mer miljövänliga? Där blir väl snarare en följd att man tvingas köra runt ett eller flera varv om man nu ändå anser sig nödd ta bilen? 

Eller ska det nya soptunnesystemet stimulera oss att sopsortera bättre? Eller är det av miljöskäl som det för närvarande byggs så påtagligt många ettor och tvåor? Vad göra ifall den som vill flytta på sig anser sig behöva något därutöver? 

Transporter av gods och personer är också ett kapitel för sig. Än så länge bor jag utanför centrum, då behövs bil så länge busstrafiken inte är något realistiskt alternativ. I mitt fall en dieseldriven sådan alltsedan 2017 när detta ansågs mer miljövänligt än med vanlig bensin.

Jämfört med alla långtradare som skapar långa illaluktande köer, har jag dock svårt att känna alltför dåligt samvete för att vilja byta till eldrivet. Min nuvarande är dessutom än så länge i så pass skick att den sannolikt ändå skulle få en ny köpare. 

Men återkom gärna med fler konkreta exempel på hur åstadkomma ett miljövänligare Skellefteå. Både i det offentliga som i det privata. Nu kändes vad som nämndes i intervjun tämligen diffust. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa