Bostäder borde stora företag kunna ordna själva

Skribenten ger Laver som exempel på när stora företag själva har ordnat bostäder och liknande.
Skribenten ger Laver som exempel på när stora företag själva har ordnat bostäder och liknande.

Bostadsbristen i Skellefteå uppmärksammades i Norran för en tid sedan (onsdag-torsdag,18-19 oktober).

Insändare 7 november 2023 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Norran skrev artiklar om var det för närvarande byggs bostäder och även var byggena inte kommit igång. Northvolts vd, Peter Carlsson, var en av de som intervjuades och han var mycket bekymrad över situationen. Många förslag till hur bostadsbyggandet ska få ordentlig fart presenterades i artiklarna, men jag saknade ett som bevisligen har fungerat historiskt.

När guldet i Boliden påträffades föll ansvaret i första hand på gruvbolaget själva att se till att bostäder, skolor och andra samhällsfunktioner fixades fram. Bolidens samhälle står där än idag. 

Det är inte det enda exemplet från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal där industriföretag själva såg till att bygga upp ett "mönstersamhälle". Norrbyskär, Laver, Porjus, Harsprånget och Kiruna är andra exempel. Vissa av dessa samhällen finns kvar, andra har lagts ned och byggnaderna har flyttats eller rivits. 

Om byggnaderna byggs så att de är möjliga att flytta så finns möjlighet att sälja dem om industrisatsningen skulle gå fel. Ett exempel är Folkets hus i Laver som numera står i Överklinten, Robertsfors. Ett annat är stadsflytten i Kiruna.

Idag är det räntorna som verkar vara ett av de stora problemen för nybyggnation. Man skulle ju kunna tänka att Northvolt skulle kunna bidra ekonomiskt för att ge säkerhet till de som bygger, alternativt själva bekosta byggandet. 

Finns finansiärer för fabriken bör det ju också finnas finansiärer som ser till att arbetare får plats att bo.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa