Äldreomsorgen i Skellefteå behöver en egen nämnd

Nu har det varit under 2023 ett flertal insändare som handlar om Skellefteås sjukvård och äldreomsorg.

Skribenten tycker att äldreomsorgen i Skellefteå kommun borde få en egen nämnd.

Skribenten tycker att äldreomsorgen i Skellefteå kommun borde få en egen nämnd.

Foto: Lars Eriksson

Insändare2023-08-10 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Insändarskribenten Undersköterska skriver den 3/8 om en väg att få en bra arbetsmiljö och mer personal, med att höja lönerna inom äldreomsorgen i Skellefteå kommun.

 Löner är viktiga enligt mitt vidkommande för att säkra personal och en bättre arbetsmiljö. Men en början är att man förändrar dagens beslutsprocess. Jag har skrivit ett Skellefteåförslag som går ut på att man flyttar äldreomsorgen från socialnämnden till en ny äldreomsorgsnämnd, med egen budget och eget personalansvar. Det förslaget skall tas upp i kommunstyrelsen, och vi får se vad det kommer att landa i. 

Flera andra kommuner har en äldrenämnd och det jag har fått till mig är att det fungerar bättre än tidigare. När jag gjorde Skellefteåförslaget så tänkte jag att varför ska jag alltid vara ensam i det jag tror på? Så jag tog kontakt med ordförande i SPF (Sveriges Folkpensionärens Riksförbund) med tanken att SPF som opolitisk förening värnar om pensionärer i alla skeenden, och att mitt förslag borde vara en intressant väg att gå, Skellefteåförslaget  från mig skickades in den 13 juni.  

Under samtalet med ordförande fick jag veta att det finns något som går under förkortningen KPR, vilket står för Kommunala Pensionärsrådet. De skulle har ett möte under juni månad. Jag presenterade mitt förslag för ordföranden. Men som jag upplevde det så fanns det inget stort intresse av det jag föreslog. Fick mer känslan att KPR där flera aktörer och även politiker ingår hade den framtida lösningen. Detta till trots att de är bara ett pensionärsråd som ska råda kommunen om vad som är viktigt inom äldreomsorgen. Här gav jag dem en chans att inte bara råda utan att lämna ett Skellefteåförslag. Om nu den vägen var värd något intresse för sittande politiker.

Samtalet fortsatte och jag kom in på arbetsmiljö och att löner är en viktig morot för att få kompetent personal. Jag höll på att falla av stolen med det svar ordförande lämnade. Han sa att" höja lönen var inte det primära" alltså inte viktigt för att få en hållbar arbetsmiljö samt personal. Diskussionen fortsatte och jag insåg att det är lika bra att jag själv står för Skellefteåförslaget. Men vad har samtliga pensionärsföreningar för uppgift och KPR? I min värld borde det var att man står upp för äldre människor i alla skeenden. Insändaren Undersköterska är inne på rätt väg. Som företagare får man inte personal med svältlöner, ej heller en bra arbetsmiljö.