Fler perspektivKrönika

Svårigheter kan också skynda på lösningar

Den stora industriboomen har satt norra Sverige på världskartan och skapat en stor framtidstro. Men det finns en verklighet som kan hota de storslagna framtidsvisionerna: Ett krig i Ukraina, en smärtsam lågkonjunktur och högljudda röster som ifrågasätter de stora projekten.

Peter Lindvall, Malin Christoffersson, Mari Gustafsson och Lenitha Andersson-Junkka är chefredaktörer och ansvariga utgivare för NSD, Norran, Piteå-Tidningen och Norrbottens-Kuriren, som ligger bakom den gemensamma satsningen Framtidsfabriken.

Peter Lindvall, Malin Christoffersson, Mari Gustafsson och Lenitha Andersson-Junkka är chefredaktörer och ansvariga utgivare för NSD, Norran, Piteå-Tidningen och Norrbottens-Kuriren, som ligger bakom den gemensamma satsningen Framtidsfabriken.

Foto: Jens Öqvist

Krönika2023-04-11 06:30

Vi skriver april 2023 och mer än ett år har gått sedan vi började bevaka industriboomen i norr i form av Framtidsfabriken på Norran, PT, Kuriren och NSD. Norra Sverige står mitt i en samhällsomställning och vi har nu under ett års tid belyst hur samhället påverkas av planerna för nya industrietableringar och omställningen mot grönare processer för de redan etablerade industrierna.

Vi har träffat människor som flyttat hit från andra länder men också pratat med de som redan finns på platsen vars liv påverkas på ett eller annat sätt av samhällsomställningen. Vi har breddat bilden av de utmaningar som finns på de orter som ska växa men också gjort flera olika kartläggningar och jämförelser mellan kommunerna.

Mycket har hänt under det här året, inte minst med läget i världen. Ett krig pågår i Europa och har fört med sig en lågkonjunktur och en energikris som har förändrat tonläget och debatten om hur samhället ska hushålla med resurserna. Världsproblem som klimatförändringar kan kännas mer avlägsna när folk kämpar för att få ihop sin ekonomi från månad till månad då matpriserna skenat och räntorna höjts, liksom priset för el och bränsle. 

Utmaningarna är många och fler mörka moln finns nu på himlen. 

Då är det lätt att i första hand gå till sig själv och se över sina problem. Hur får jag ner kostnaderna för maten och räntorna? I den här kontexten har mer kritiska röster höjts kring satsningarna i norr. Är det rimligt att ha industrier som är så elintensiva när elen knappt räcker till? Är det verkligen Sveriges ansvar att gå först? Det finns flera ödesfrågor som måste lösas för att företagen ska kunna förverkliga sina visioner. Frågan är hur världsläget kommer att påverka satsningarna och samhällsutvecklingen?

Men motgångar kan vändas till något positivt och kritik kan vara nyttigt. Granskning och nya infallsvinklar trycktestar idéer och utmanar hållbarheten i dem. Svårigheter kan också skynda på lösningar. 

I Framtidsfabriken skildrar vi hur samhällsutvecklingen går i vårt område just nu och berättar om planerna framåt. I Kiruna planeras just nu för brytning av Europas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller som är en nödvändig ingrediens i modern teknik. Men de sällsynta jordartsmetallerna finns under marken som används för rennäringen och intressen står mot varandra då samebyarna får allt mindre mark för renskötsel. 

I Gällivare har vi berättat om jättesatsningen på Dundret som ses som en viktig del i ett attraktivt samhälle som behöver locka till sig arbetskraft för Hybrits satsning på koldioxidfritt stål. En detaljplan för jättesatsningen ska nu ut på samråd.

I Luleå pågår tillståndsprocesser och planering av Luleå industripark och infrastrukturen runt den, inte minst muddringen av Luleå hamn som kommer att bli Sveriges näst största hamn. I Boden börjar H2GS synligt växa fram och företaget anställer allt fler. 

Skellefteå ligger fortsatt längst fram i samhällsomvandlingen. Här pågår en uppskalning av batterifabriken. Befolkningen växer, liksom samhället där nya bostäder byggs runt om i kommunen och trafikköer har blivit en del av vardagen. Engelskan blir ett allt viktigare språk och Norran har startat en engelskspråkig del av nyhetssajten.

Piteå har vindkraften, men sitter fortfarande på läktaren och tittar på. Frågan är: Ska Piteå vara en pendlarort eller kommer det ske satsningar även här?

undefined
Framtidsfabrikens bilaga hittar du även som bilaga till e-tidningen.

I dag släpps den tredje bilagan från Framtidsfabriken. Vi försöker i den lyfta blicken och titta framåt. Vad krävs av samhället för nästa steg? Vi har också tittat djupare på de utmaningar som finns. Kommer elen räcka? Kommer vi hitta kompetens till alla jobb? Hinner vi bygga tillräckligt med bostäder och infrastruktur? Vi skildrar också det nya livet och träffar människor som flyttat hit. Reportagen hittar du också på Framtidsfabriken.

Här hittar du Framtidsfabrikens tredje bilaga som e-tidning:


Piteå-Tidningen

NSD

Norrbottens-Kuriren

Norran

Trevlig läsning!

Lenitha Andersson Junkka, chefredaktör och ansvarig utgivare Norrbottens-Kuriren, Malin Christoffersson, chefredaktör och ansvarig utgivare Norran, Mari Gustafsson, chefredaktör och ansvarig utgivare Piteå-Tidningen, Peter Lindvall, nyhetsredaktör och ansvarig utgivare NSD