Vi stöttar både arbetsgivare och arbetskraft

”Jobbcoachen har samma funktion som våra inflyttarcoacher, de guidar den potentiella inflyttaren vidare till olika aktörer – dessa aktörer kan vara allt från Arbetsförmedling, till enskilda företag, till jobbcoacher i privat näringsliv.”
”Jobbcoachen har samma funktion som våra inflyttarcoacher, de guidar den potentiella inflyttaren vidare till olika aktörer – dessa aktörer kan vara allt från Arbetsförmedling, till enskilda företag, till jobbcoacher i privat näringsliv.”

Replik på debattartikeln ”Inget behov av kommunens jobbcoacher i Skellefteå” i Norran den 10/11 av Per Hammar, branschchef Almega Utbildningsföretagen.

Replik 15 november 2023 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi står mitt i en extraordinär samhällsomvandling. Vi har redan slagit ett 40 år gammalt befolkningsrekord och det tredje kvartalets befolkningssiffror, som normalt sett är vårt sämsta kvartal eftersom många unga flyttar till studier på andra orter, visar att vi hittills i år ligger på 7:e plats av landets 290 kommuner vad gäller befolkningsökning i faktiska tal. Om vi räknar i procent är vi på en 3:e plats i landets tillväxtliga. Men det räcker inte. September månads arbetslöshetsstatistik från Arbetsförmedlingen visar att vi har dubbelt så många jobb som arbetslösa i Skellefteå. Trots att vi slår alla rekord behöver vi alltså bli ännu fler som flyttar till Skellefteå för att fylla arbetskraftsbehovet, och vi behöver hitta nya lösningar för en ännu mer effektiv jobbmatchning för de som vill flytta hit.

En extraordinär situation innebär att vi behöver vrida och vända på varje möjlighet att stötta både arbetsgivare att hitta arbetskraft likväl som att hjälpa människor att hitta jobb och vara behjälpliga vid inflyttning. Welcome House är en plattform där vi bjuder in en mängd olika aktörer att hitta nya lösningar på hur vi ska ta oss an denna utmaning – allt från privata företag, till föreningar och civilsamhället i stort, studieförbund och folkhögskolor, akademi och samverkan med statliga myndigheter. Målgruppen för vårt attraktionsarbete är i första hand personer som bor i andra delar av världen eller i andra delar av landet, helst utanför Västerbotten och Norrbotten, och de har ofta redan sysselsättning. Därmed tillhör de inte alltid samma målgrupp som till exempel Arbetsförmedlingen eller Omställningsfonden. I Welcome House hålls digitala möten och fysiska träffar för nyinflyttade som handlar om allt från att hitta jobb, till att förstå hur man köper bostad i Sverige. Våra träffar handlar också om att få information om vilka fantastiska möjligheter man har till fiske i Skellefteå – men även vilket ansvar man har när man utövar sportfiske, vilka barnaktiviteter man kan ta del av, hur man kan njuta av att vara utomhus även på vintern och så vidare.

Jobbcoachen har samma funktion som våra inflyttarcoacher, de guidar den potentiella inflyttaren vidare till olika aktörer – dessa aktörer kan vara allt från Arbetsförmedling, till enskilda företag, till jobbcoacher i privat näringsliv. De 20 minuter som man kan boka handlar om att vara en enkel och samlad ingång för alla frågor där vår roll är att lyssna och guida vidare. En del av de som kontaktar oss vet nämligen inte hur jobbmarknaden fungerar i Sverige och de pratar inte heller svenska. Centrum för vägledning finns redan representerat i Welcome House, vi har en nära kontakt med Arbetsförmedlingen i Skellefteå och kansliet för norra Sverige och åker till exempel gemensamt på event där vi försöker få med oss så många som möjligt från privat näringsliv. Vi arbetar intensivt med att sprida information kring Welcome House för att få med oss fler aktörer i detta uppdrag och välkomnar alla som vill nå våra inflyttare, och potentiella inflyttare att ta kontakt med oss!.

Tack för att du uppmärksammar detta, vi tar gärna en vidare dialog. Under uppstartsperioden testar vi en mängd olika upplägg och vi samarbetar gärna med fler.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa