Vi måste värna patientsäkerheten

Läkemedesverket svarar på kritiken som framfördes på Norrans debattsida den 16/1.

"Läkemedelsverkets förslag syftar till att öka förutsättningarna för att alla ska få sina läkemedel på ett säkert sätt, oavsett om det sker över disk på ett fysiskt apotek eller via leverans från ett nätapotek."

"Läkemedelsverkets förslag syftar till att öka förutsättningarna för att alla ska få sina läkemedel på ett säkert sätt, oavsett om det sker över disk på ett fysiskt apotek eller via leverans från ett nätapotek."

Foto: Janerik Henriksson/TT

Replik2023-01-23 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

VD:arna för Apotea och Early Bird ger uttryck för oro för att äldre och sjuka i glesbygd kommer att drabbas hårt om legitimering vid leverans av receptbelagda läkemedel skulle införas. Skälet till oron är Läkemedelsverkets förslag till nya föreskrifter om distanshandel vid apotek, ett förslag som Läkemedelsverket bett fler än 30 instanser att lämna synpunkter på.

I Sverige är skyddet för patienten starkt. En del i det är skyddet av enskilda personers patient- och sjukdomsuppgifter. Denna märks tydligt för den som går och hämtar sina läkemedel vid fysiska apotek. Vid uthämtning måste personen legitimera sig och då ombud används måste denna ha fullmakt. Detta för att säkerställa att läkemedel och personuppgifter inte hamnar i orätta händer – ett läkemedel kan vara livsavgörande för en patient, och livsfarligt för en annan person. 

Idag finns inte detta skydd för den som handlar läkemedel på distans. Det innebär inte att skyddet är oviktigt, utan att de regler som gäller inte har anpassats för nya köpbeteenden. Läkemedelsverkets förslag syftar till att öka förutsättningarna för att alla ska få sina läkemedel på ett säkert sätt, oavsett om det sker över disk på ett fysiskt apotek eller via leverans från ett nätapotek. Genom att införa legitimering i samband med leverans säkerställs, enligt Läkemedelsverkets uppfattning, patientsäkerheten. Krav på legitimering är inget nytt. Redan idag levereras stora mängder varor som kräver identifiering vid leverans, såsom tobak och alkohol. 

Näthandeln har underlättat livet för människor som har svårt att ta sig till affären eller till ett apotek, inte minst i glesbygden. Det ser Läkemedelsverket positivt på. Vi vill givetvis bidra till fortsatt digitalisering men vi måste samtidigt värna patientsäkerheten. Läkemedelsverkets ansvar är att se till att apoteken uppfyller kraven för att säkerställa patientens integritet och säkerhet. 

De nu föreslagna föreskrifterna har remitterats till fler än 30 remissinsatser, däribland Sveriges Apoteksförening, företrädare för läkemedelsbranschen och för konsumentorganisationer. Läkemedelsverket kan konstatera att engagemanget hos remissinstanserna har varit stort och många har svarat utförligt. Däribland företagen Apotea och Early Bird. Läkemedelsverket analyserar nu remissvaren och kommer att utvärdera dessa.