Vi måste bryta fossilberoendet

”Moderaterna vill ha kortsiktiga applåder och röster, och bjuder därför våra medborgare, både landsbygdsbor och stadsbor, på just det som förstör vår planet.”
”Moderaterna vill ha kortsiktiga applåder och röster, och bjuder därför våra medborgare, både landsbygdsbor och stadsbor, på just det som förstör vår planet.”

Replik på Åsa Ågren Wikströms (M) debattartikel ”Bilen behövs för att hela Sverige ska leva” i Norran den 24/1.

Replik 9 februari 2024 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Åsa Ågren Wikström inleder sin debattartikel med att beskriva hur populär bilen är, hur många i Sverige det är som äger en eller två bilar och hintar om att politiker på den rödgröna kanten menar att bilar inte behövs. Men Wikström har underskattat väljarna. Reaktioner och repliker i flera tidningar visar att läsarna sett igenom Moderaternas försök att vinna röster och skapa splittring. Även människor som är beroende av bilen är oroade av klimatförändringen och vill vara en del av lösningen.

Vi menar att vi behöver transportera oss. Och i dagsläget behövs bilar, framför allt utanför städerna, eftersom vi inte har ett tillräckligt utbyggt kollektivtrafiksystem här. Vi har inga alternativ. Men den fossila vägtransportsektorn står för en tredjedel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Och om inte Åsa Ågren Wikström (M) hört det, så kan vi berätta att vi är på väg att förgöra mänskligheten på grund av på tok för mycket koldioxidutsläpp.

Därför behöver vi som sitter på makten, politikerna, våga driva igenom stora reformer för att hjälpa människor att dels byta ut fossilt bränsle mot ett koldioxidsnålt drivmedel, och dels bygga ut kollektivtrafiken så att färre är beroende av bilen.

Moderaterna gör precis det motsatta. Moderaterna vill ha kortsiktiga applåder och röster, och bjuder därför våra medborgare, både landsbygdsbor och stadsbor, på just det som förstör vår planet. Det är för oss helt obegripligt.

Vem idag tycker att det skulle ha varit rimligt att för 20 år sedan ge hushåll med oljepanna bidrag för att behålla den, i stället för bidrag att byta ut den? Det var väldigt vanligt med oljepanna då, och vi behöver ju alla värma upp våra hus. På samma sätt som uppvärmningssystemen har förändrats så måste vi idag hjälpa människor att komma ur beroendet av fossila drivmedel och stötta hushållen som verkligen behöver bilen.

Moderaterna stöttar alla som kör fossilbil genom att sänka kostnader på diesel och bensin. Det gör att de mesta pengarna går till personer i storstäder där kollektivtrafiken är väl utbyggd.

Vi behöver stötta hushållen på landsbygden med lägre skatt, lägre moms på mat och billigare kollektivtrafik. Vi behöver stötta inköp av elbil genom en elbilsbonus, öka antalet länsbussavgångar och kontinuerligt bygga ut och underhålla järnvägen. Hade Miljöpartiets miljö- och klimatpolitik fortfarande fått gälla så hade vi varit på väg mot betydligt bättre utsikter när det gäller klimatmålet. Nu är vi på väg åt helt fel håll.

Gå inte på Moderaternas röstfiske. Det är en väldigt kortvarig flirt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa