Vår högsta prioritet är en god vård

Replik på Alliansens debattartikel ”S bär ansvaret för att regionen lånar pengar till löner” i Norran den 18/2.

”Samtidigt blir det uppenbart att det finns ett strukturellt problem när alla regioner går mot så stora underskott. Det är ett nationellt problem och här behöver staten kliva fram.”

”Samtidigt blir det uppenbart att det finns ett strukturellt problem när alla regioner går mot så stora underskott. Det är ett nationellt problem och här behöver staten kliva fram.”

Foto: Bertil Ericson / TT

Replik2024-03-06 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Regionen är just nu i ett expansivt skede där det krävs att vi gör stora investeringar i våra sjukhus för att vara rustade för framtiden. Det har krävts, och kommer att krävas, att vi lånar för att kunna klara av att göra dessa investeringar. Vi i majoriteten anser att detta är ett måste. Investeringarna, samt att utlovade statsbidrag ännu inte kommit oss till del har varit orsaken till att regionen lånar pengar. Det är ingen hemlighet att det ekonomiska läget i Region Västerbotten är mycket ansträngt.

Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, kommer Sveriges 21 regioner gå med ett prognostiserat underskott på 24 miljarder i år – det är historiskt stora siffror. SKR:s chefsekonom menar att det är ett exceptionellt läge som vi inte har sett sedan 90-talskrisen. Den borgerliga oppositionen vill gärna lyfta hur illa regionens ekonomi sköts av oss i majoriteten men faktum är att alla regioner sitter i samma båt, oavsett vilka partier som styr. Den svåra ekonomiska situationen beror till stor del på stora pensionskostnader och stigande räntekostnader som alltsammans bidrar till de stora underskotten. Mellan åren 2020 och 2023 ökade kostnaderna för pensionsavsättningarna med 850 miljoner till följd av inflationen.

Den borgerliga oppositionen för en ohederlig debatt där man ena stunden efterlyser besparingar och nästa stund lägger fram förslag på att utöka regionens verksamhet, utan att visa i sin budget hur dessa förslag ska kunna genomföras. Det är lätt att som opposition skrika högt när man själv inte behöver ta ansvar. Även om det skulle göras stora kortsiktiga besparingar så kommer patienterna finnas kvar – och därmed även kostnaderna. Oppositionen är svaret skyldig om vilka grupper som inte ska få vård idag.

Samtidigt blir det uppenbart att det finns ett strukturellt problem när alla regioner går mot så stora underskott. Det är ett nationellt problem och här behöver staten kliva fram. Under pandemin hade vi en rödgrön regering som samarbetade med regionerna, hade löpande dialoger och lyssnade på deras behov. Idag har vi i stället en moderat statsminister som säger i tv att ingen vårdanställd ska sägas upp, samtidigt som den SD-styrda regeringen inte har presenterat några förslag för att underlätta regionernas situation.

Vi arbetar ständigt med att se över hur vi kan förbättra verksamheterna så att varje skattekrona används så effektivt som möjligt. Som ansvariga för hälso- och sjukvården i Västerbotten ska vi se till att du som bor i länet ska känna dig trygg med att få vård av god och hög kvalitet när du behöver den. Det är vår skyldighet.