S bär ansvaret för att regionen lånar pengar till löner

I december var Region Västerbotten tvungen att låna 350 miljoner för att kunna betala ut löner till sina anställda. Detta ledde till att regionens skuldbörda ökade till totalt 2220 miljoner.

"Efter nästan 50 års oavbrutet socialdemokratiskt styre har problemen med ekonomin, den administrativa överbyggnaden, den bristfälliga personalpolitiken och de långa vårdköerna förvärrats.”

"Efter nästan 50 års oavbrutet socialdemokratiskt styre har problemen med ekonomin, den administrativa överbyggnaden, den bristfälliga personalpolitiken och de långa vårdköerna förvärrats.”

Foto: Henrik Montgomery/TT

Debatt2024-02-18 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En sådan utveckling kan tillskrivas flera år av politisk försummelse från de styrande Socialdemokraternas sida. Behovet av ytterligare lån är direkt kopplat till det rekordstora underskottet i sjukvården, som för år 2023 uppgick till 1015 miljoner kronor.

En betydande del av förklaringen till dessa underskott är de ökade pensionskostnaderna. Detta är dock endast en del av problemet. Under de ekonomiskt gynnsamma åren har regionen misslyckats med att göra nödvändiga besparingar och har skjutit svåra beslut på framtiden. Vidare visar en analys att antal medarbetare inom regionen har ökat med 20,8 procent sedan 2013, vilket motsvarar nästan 2000 fler heltidsanställda, största ökningar har skett inom den administrativa överbyggnaden.

Det politiska ledarskapet i regionen har satt sig på läktaren och blivit passiva åskådare till en verksamhet som gradvis försämras. Om inga åtgärder vidtas, riskerar NUS att förlora status som ett fullvärdigt universitetssjukhus, och vår förmåga att erbjuda likvärdig vård till alla länets invånare blivit ännu sämre. Det är dags för Socialdemokraterna, tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet, att gå från åskådarplats till handling. De fyra borgerliga partierna har redan visat att det går att åstadkomma mer. Under den senaste budgetprocessen föreslog vi åtgärder för att minska budgeten med 515 miljoner, jämfört med de rödgrönas 106 miljoner och SD 173 miljoner. Vi föreslog även åtgärder för att förbättra ledning, styrning och personalens arbetssituation.

Efter nästan 50 års oavbrutet socialdemokratiskt styre har problemen med ekonomin, den administrativa överbyggnaden, den bristfälliga personalpolitiken och de långa vårdköerna förvärrats. Utan förändring kommer länets invånare att bli allt mer skuldsatta för att finansiera utbetalningen av vårdpersonalens löner. Denna negativa trend måste brytas genom ett nytt borgerligt politiskt ledarskap.