Tur att vi har demokrati även i Malå

Replik på Lennart Gustavssons debattartikel ”Vi ska vara stolta över det vi har i Malå” i Norran den 6/5.

”Vi är förtroendevalda politiker, vårt uppdrag är att förvalta skattemedel samt att jobba för frågor som våra väljare i Malå gett oss förtroendevalda i uppdrag att driva.”

”Vi är förtroendevalda politiker, vårt uppdrag är att förvalta skattemedel samt att jobba för frågor som våra väljare i Malå gett oss förtroendevalda i uppdrag att driva.”

Foto: Lennart Enkvist

Replik2024-05-17 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag läser i Norran att vårt nuvarande KSO Lennart Gustavsson i sitt debattinlägg kommenterar beslut som är tagna i kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ. Så här är det, besluten är fattade i demokratisk ordning och de ska respekteras.

Självklart vill vi politiker kommuninvånarnas bästa. Vi är förtroendevalda politiker, vårt uppdrag är att förvalta skattemedel samt att jobba för frågor som våra väljare i Malå gett oss förtroendevalda i uppdrag att driva, genom bland annat motioner i kommunfullmäktige.

För att nämna några av Socialdemokraternas motioner: * Fria arbetsskor till vård och omsorgspersonal * Fria mensskydd till elever och anställda inom Malåkommun och * Klimat och energistrategi för Malå kommun.

Viktiga motioner som fick bifall av oss socialdemokrater och Röd Vänster men röstades ner av Vänstern, SD, Moderaterna, Liberalerna och Malålistan.

I demokratiska samhällen kan man ha olika åsikter utan att man vill skapa oreda. När vi ser att de med sommarstuga måste betala för två sophanteringar trots att de använder en så måste vi titta på det en gång till.

Vid beslut i styrelser, nämnder och fullmäktige är det viktigt att vi känner oss trygga med att underlagen är fullständiga, om så inte är fallet är det viktigt att vi återigen tar vårt ansvar och återremittera ärenden. Vi ska känna oss trygga inför beslut.

Vi socialdemokrater tar ansvar, ekonomiskt ansvar. Vi har skrivit motioner, får då en utredning och därefter om det fortfarande är aktuellt kan vi lägga in dessa till prioriteringar då vi jobbar med budgeten. Då vet vi vad det kostar.

För oss handlar det till stor del om värdegrund och vår ideologi. Hur ser det ut för Malåborna? Den enskilda människan, de är dem vi prioriterar och det ska vi socialdemokrater fortsätta med.