Vi ska vara stolta över det vi har i Malå

Jag tillåter mig att kommentera och reflektera över något av det som hanterades vid kommunfullmäktige i Malå den 22/4.

”Kunskapen om att Sverige ser olika ut saknas bland många högt uppsatta beslutsfattare. Samtidigt måste vi som förtroendevalda på lokal nivå anpassa oss till de resurser vi har i Malå.”

”Kunskapen om att Sverige ser olika ut saknas bland många högt uppsatta beslutsfattare. Samtidigt måste vi som förtroendevalda på lokal nivå anpassa oss till de resurser vi har i Malå.”

Foto: Evelina Eriksson

Debatt2024-05-06 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ekonomi: Genomgången från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) visade på en ganska kärv framtida ekonomi. Behovet av framtida effektiviseringar är tydligt. Jag har åsikter om hur samhällets resurser fördelas. Rika blir rikare och välfärden urholkas. Här har det naturligtvis en avgörande betydelse vilken politik som förs på nationell nivå. Kunskapen om att Sverige ser olika ut saknas bland många högt uppsatta beslutsfattare. Samtidigt måste vi som förtroendevalda på lokal nivå anpassa oss till de resurser vi har i Malå. Resurserna består av egna skatteintäkter och statsbidrag. Därför blir det konstigt för mig när lokala förtroendevalda pratar om att ta ansvar och samtidigt driver kostnadsdrivande förslag. Många av förslagen är i sig intressanta men när det saknas analyser vad det kommer att kosta och vad som ska prioriteras bort blir förslagen märkliga.

Beslut: Att återremittera ärenden kan vara klokt. Det behövs ibland att man tittar en gång till på frågan innan beslut fattas. Men man ska tala om vem som ska titta på frågan och vad som ska tillföras eller ändras. När beslut om ny avfallstaxa skulle tas yrkades på ”återremiss av sophämtningen”. Förslaget gick igenom. Syftet kan bara vara ett, nämligen att skapa oreda. Kommunfullmäktige ska fatta tydligt formulerade beslut inte beslut utifrån felaktigt formulerade förslag.

Debattklimat: Det ska vara ”högt i tak” i debatten. Debatt är på många sätt viktig men det är sakfrågor som ska lyftas fram. Om debatten och diskussionerna kommer att handla mer om personer än om sakfrågor blir det hela lätt destruktivt. Alla oavsett partifärg har ett stort ansvar för att ärligt diskutera utifrån Malås bästa.

Malå har trots ett antal stora utmaningar goda förutsättningar för att vara en kommun där det är möjligt att leva ett gott liv. Vi är inte så många vilket gör att vi känner varandra och kan vara nära. Vi har en underbar natur med ett helt unikt berg (Tjamstan) mitt i centralorten. Vi har en skola (inklusive förskola), en äldreomsorg, ett föreningsliv och mycket annat som fungerar bra. Till det ska läggas ett brett näringsliv. Vi ska vara stolta över det vi har och våga tala väl om det. Vi kan ha olika åsikter men diskutera på ett värdigt sätt.