Trovärdighetsproblem för M:s skolpolitik

”En del barn ska betala priset av att ni låter systemfelen i skolsystemet bestå. Dessa pengar, som egentligen behövs i skolsystemet, vill ni fortsätta säkra ska kunna landa helt utanför skolan.”
”En del barn ska betala priset av att ni låter systemfelen i skolsystemet bestå. Dessa pengar, som egentligen behövs i skolsystemet, vill ni fortsätta säkra ska kunna landa helt utanför skolan.”

Replik på Elin Segerstedt Söderbergs (M) och Anette Lindgrens (M) debattartikel ”M vill se en mer likvärdig förskola och skola” (Norran den 19/1).

Replik 26 januari 2024 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är sant att moderater i Skellefteå har talat om en ambition för en mer likvärdig skola. Det är också sant att den politik Moderaterna bedriver aktivt motarbetar likvärdigheten och dessutom ökar behoven för skolan att kompensera för barns olika förutsättningar.

Socialdemokratin vill ta ansvar för alla barn i Skellefteå kommun, och motivet för utbildning borde vara barnens lärande. Så när Moderaterna talar om likvärdighet i skolan visar de i praktiken att de pengar som avsätts för barns utbildning inte nödvändigtvis går till det avsedda ändamålet. En del barn ska betala priset av att ni låter systemfelen i skolsystemet bestå. Dessa pengar, som egentligen behövs i skolsystemet, vill ni fortsätta säkra ska kunna landa helt utanför skolan. 

Dessutom bedriver Moderaterna i alla andra politiska sammanhang en politik som gynnar redan välbeställda på bekostnad av vanliga löntagare. När klyftorna ökar så blir skolans uppdrag tuffare. Skolan är inte ansvarig för allt som sker i samhället, men den behöver på alla sätt hantera de samhällsförändringar som sker. När högerpolitiken blir verklighet med både riksdagsmajoritet och regeringsmakt, för man en politik som lämnar välfärden i kris och aktivt ökar motsättningarna mellan människor genom både retorik och handling. 

Som om det inte vore nog, vill de lokala moderaterna dessutom att kommunfullmäktige ska ha mindre pengar att fördela till vår kommunala välfärd. I praktiken innebär högerpolitiken då att skolan står inför ännu tuffare utmaningar i en redan tuff verklighet. Skellefteå i synnerhet har utmaningar i att möta vår efterlängtade tillväxt med geografiska obalanser avseende utbildningsplatser, kompetensförsörjning och likvärdighet, och att göra detta under en tid då stödet från staten är minimalt är faktiskt också bedrövligt dåligt. Med bestämda steg tar vi som fått möjligheten att bilda en majoritet i kommunen oss an våra utmaningar och kämpar för att förbättra våra verksamheter trots svåra förutsättningar.

När det gäller yrkandet som Moderaterna talar om, handlar det inte om att nämnden vill motarbeta likvärdighetsarbetet, tvärtom, vilket visar sig i handling då styrningen både från lagstiftning och kommunala uppdrag handlar om att öka likvärdigheten i skolan. Men frågan är svårare att lösa än vad de tomma moderata orden antyder. Ärendet i nämnden handlande om en lägesbedömning som mycket riktigt kräver åtgärder i flera delar där vi inte i själva lägesbedömningen bryter ut enskilda delar utan behandlar lägesbedömningen som just en lägesbedömning som gjorts. I för- och grundskolenämnden arbetar vi systematiskt med vår kvalitet som följer en struktur som följer alla verksamheter och rapporterar mellan verksamhet och nämnd där vi fattar beslut på flera nivåer för att komma vidare inom vårt uppdrag att utbilda barn.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa