Regionen får inte vara dumsnål

”För att fler ska få vård vid våra sjukhus, hälsocentraler och sjukstugor måste vi också se till att vi har en god bemanning.”
”För att fler ska få vård vid våra sjukhus, hälsocentraler och sjukstugor måste vi också se till att vi har en god bemanning.”

Replik på Alliansens debattartikeln ”Vi kräver politiska prioriteringar som gör skillnad” i Norran den 22/1.

Replik 12 februari 2024 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den nämndplan som beslutades den 22 december 2023 innehåller de satsningar vi i den rödgröna majoriteten har prioriterat för att västerbottningarna ska få en god, trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården har stora ekonomiska utmaningar, något vi inte bara ser här i Västerbotten utan i hela landet. Statsbidragen har minskat och vi är tvungna att göra besparingar men de ska vara strategiska och långsiktiga. Vi tänker därför inte dra för hårt i handbromsen.

En av de saker vi ser att vi behöver jobba med under året är att öka tillgängligheten. Det är av största vikt för att vi ska få en bättre ekonomi och det kräver också att vi är en attraktiv arbetsgivare. För att fler ska få vård vid våra sjukhus, hälsocentraler och sjukstugor måste vi också se till att vi har en god bemanning.

Förebyggande och hälsofrämjande arbete har under lång tid varit prioriterat i Västerbotten och så ska det även vara fortsättningsvis. Vi får inte vara dumsnåla och minska det förebyggande arbetet när det är svårt ekonomiskt. Genom att stärka folkhälsan hos befolkningen och tidigt upptäcka sjukdomar och ohälsa kan fler hålla sig friska, samtidigt som det är klokt ekonomiskt.

Den växande psykiska ohälsan hos barn är ett annat viktigt område och vi behöver göra allt vi kan för att vända denna trend. Fler barn och unga måste få den vård och stöd de behöver samtidigt som vi måste arbeta förebyggande och tillsammans med länets kommuner för att fler barn och unga ska må bra. Det är ofta fokus på BUP när man talar om psykisk ohälsa hos barn och unga men de kan inte, och ska inte, göra allt. Därför vill vi rusta primärvården i sitt uppdrag som första linjens psykiatri.

I en debattartikel som publicerades 22 januari kritiserar företrädare från de borgerliga partierna i hälso- och sjukvårdsnämnden den rödgröna majoritetens nämndplan. Vi förstår att den borgerliga oppositionen inte är nöjda och anser att andra prioriteringar bör göras. Det faller sig naturligt när man är opposition. Skribenterna kritiserar indikatorerna för delmål där vi vill att en större andel barn och unga med psykisk ohälsa ska få stöd och behandling av primärvården och att barnets ställning som anhörig ska stärkas, exempelvis om en förälder blir sjuk. Vi anser att båda dessa delmål är viktiga för att vi ska ha trygga uppväxtvillkor i Västerbotten. Sen går det alltid att diskutera hur måluppfyllelse kan visas på bästa sätt och detta kommer vi utvärdera och arbeta vidare med under mandatperioden.

Som ansvariga för hälso- och sjukvården i Västerbotten ska vi garantera att du som bor i Västerbotten ska känna dig trygg med att få vård av god och hög kvalitet när du behöver den. Det är vår skyldighet som ansvariga för en verksamhet finansierad av skattemedel.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa