Vi kräver prioriteringar som gör skillnad i sjukvården

”Alliansen prioriterar året-runt-öppen förlossningsvård vid våra tre sjukhus och sänkta trösklar till BUP. Vi vill jobba med politiska målsättningar och uppföljning av målen som ska syfta till att påverka verksamheterna.”
”Alliansen prioriterar året-runt-öppen förlossningsvård vid våra tre sjukhus och sänkta trösklar till BUP. Vi vill jobba med politiska målsättningar och uppföljning av målen som ska syfta till att påverka verksamheterna.”

Politikens främsta verktyg är att besluta om budget och mål för verksamheten.

Debatt 22 januari 2024 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I praktiken betyder det att varje offentlig verksamhet får en summa pengar att använda och med hjälp av målen ska verksamheterna veta vad de demokratiskt valda politikerna, folkets främsta företrädare, tycker att våra gemensamma skattepengar ska användas till. Det är de ledande politikernas skyldighet att öppna verktygslådan och lära sig använda verktygen.

Region Västerbotten misslyckas totalt med att hålla budgeten 2023 och prognoserna för 2024 ser också dystra ut. Orsaken till att vi hamnar här beror till stor del på att majoriteten ”styr” utan nödvändiga prioriteringar. Regionplanen innehåller för många och breda mål, något allianspartierna kritiserade i regionfullmäktige när den antogs. Vi anser att majoriteten styr enligt principen mycket vill ha mer och glömmer bort huvuduppgiften som är att prioritera våra gemensamma skattemedel. Den politiska ledningen behöver nu mer än någonsin prioritera och vägleda förvaltningsledningen för att nå ekonomi i balans och fungerande verksamhet.

När majoriteten väljer att styra utan nödvändiga prioriteringar leder det till stora bekymmer i ekonomi och bemanning, någonting som blir mycket tydligt när hälso- och sjukvårdsnämnden överskrider budget med cirka 950 miljoner kronor.  

Ett mål i regionplanen är att Västerbotten ska ha trygga uppväxtvillkor. Under förra årets sista sammanträde för hälso- och sjukvårdsnämnden togs beslut om hur nämnden ska bidra till måluppfyllelse. Den beslutade nämndplanen innehåller stickprovskontroller varav några är att mäta hur många gånger ”barn under 18 år” noteras i regionens IT-system, en undersökning av vem som ger unga med psykisk ohälsa hjälp och utvalda aspekter av barnens delaktighet i sin vård. Vi från allianspartierna ställer oss frågande till hur dessa stickprov faktiskt ska göra det möjligt att dra några slutsatser om uppväxtvillkoren för barnen i Västerbotten.

Alliansen vill i stället att verksamhetsplanen för hälso- och sjukvårdsnämnden tar barns trygga uppväxtvillkor på allvar och påverkar dem i en positiv riktning. Därför har Alliansen prioriterat förlossningsvården högre och gått fram med flera konkreta förslag på att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Alliansen prioriterar året-runt-öppen förlossningsvård vid våra tre sjukhus och sänkta trösklar till BUP. Vi vill jobba med politiska målsättningar och uppföljning av målen som ska syfta till att påverka verksamheterna. Det misslyckas majoriteten med. Frågan är om Region Västerbotten kan vänta till nästa mandatperiod på förändring?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa