Nej, Röd Vänster är ingen garanti för vänsterpolitik

Replik på Röd Vänsters debattartikel ”Röd Vänster en garant för vänsterpolitik” i Norran den 22/3.

”Utbrytarna från Vänsterpartiet som på fullt allvar tycker att de blivit inröstade i Malå kommunfullmäktige som Röd Vänster, uppträder mest som en stödgrupp till S.”

”Utbrytarna från Vänsterpartiet som på fullt allvar tycker att de blivit inröstade i Malå kommunfullmäktige som Röd Vänster, uppträder mest som en stödgrupp till S.”

Foto: Lennart Enkvist

Replik2024-04-03 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De som kallar sig Röd Vänster i Malå kommunfullmäktige, som efter att ha blivit inröstade som vänsterpartister och sedemera lämnat partiet, säger sig vara en garant för vänsterpolitik i en debattartikel i Norran 22/3. Det är förvånande att läsa eftersom vänsterpolitik inte är att stödja S-förslag om att fördyra socialnämndens verksamhet när på S förslag tidigare tagit pengar från den eftersom man anser den vara för dyr. 

Motiveringen som använts för att minska socialnämndens ekonomiska utrymme är ett analysinstrument som jämför kostnader mellan kommuner kallat prislappsmodellen. Prislappsmodellen torde utgå ifrån att man också faktiskt kan analysera orsakerna för varför en verksamhet är billigare eller dyrare. En sådan analys kunde Socialdemokraterna och utbrytarna från Vänsterpartiet i Malå kommunfullmäktige Röd vänster inte ange. Man kunde mycket väl bita sig i baken när man minskade socialnämndens ram, som en S-företrädare uttryckte sig. De tog istället fram slagträt och menade att verksamheten borde vara billigare. Därför minskades ramen. Punkt.

Därefter ville S utifrån sin motion införa ”fria” arbetsskor och därmed fördyra socialnämndens verksamhet. I tjänstemannasvaret till motionen är det en kostnad som i kommunens nuvarande ekonomiska läge inte är försvarbar. Inte ett oväntat svar eftersom man fått mindre pengar än begärt. Det var ju som nämnts S som med Röd Vänsters stöd och fullmäktiges socialdemokratiske ordförandes utslagsröst i fullmäktige fått igenom att minska socialnämndens ram med motiveringen att verksamheten var för dyr. De borde ha känt hur det nafsades i baken.

Jag tror personligen att skofrågan går att lösa, men att socialnämnden då måste få förutsättningarna för att genomföra detta. Utbrytarna från Vänsterpartiet som på fullt allvar tycker att de blivit inröstade i Malå kommunfullmäktige som Röd Vänster, uppträder mest som en stödgrupp till S. Det är inte heller någon vänsterpolitik. Väljarna röstade på Vänsterpartiet och de platser ni nu tagit som era egna borde följaktligen vänsterpartister ha fått ta över när ni lämnade Vänsterpartiet. Det hade varit en garant för vänsterpolitik.