Röd Vänster en garant för vänsterpolitik

Vår målsättning i Röd Vänster har sedan vi lämnade Vänsterpartiet varit att verka som garanter för att den majoritet av väljarna som röstade rött vid senaste kommunvalet i Malå får sin socialistiska röst hörd.

”I Malå kommun bestäms verksamheternas budget huvudsakligen av ”prislappar”, ett mått på vad verksamheterna bör kosta baserat på jämförbara kommuner.”

”I Malå kommun bestäms verksamheternas budget huvudsakligen av ”prislappar”, ett mått på vad verksamheterna bör kosta baserat på jämförbara kommuner.”

Foto: Lennart Enkvist

Debatt2024-03-22 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Frågan om arbetskläder inklusive skor till personal i kommunal verksamhet anser vi är viktig ur ett jämställdhetsperspektiv men även en fråga om arbetsgivaransvar. Kostnad måste ställas mot vinning, ekonomisk såväl som hälsomässig. 

Prioriteringsfrågor som dessa kan antingen lyftas genom motion i fullmäktige eller som direkt budgetprioritering. Fördelen med motioner är att förslag utreds vilket ger en bättre förståelse för både ekonomiska förutsättningar och hur genomförandet skulle kunna se ut. 

Trots detta är det förslaget i motionen man röstar om, inte hur det ska genomföras. I Malå kommun bestäms verksamheternas budget huvudsakligen av ”prislappar”, ett mått på vad verksamheterna bör kosta baserat på jämförbara kommuner. Det politikerna har att budgetera är prioriteringar utöver dessa redan fastställda budgetposter. 

Dessa prioriteringar brukar till största delen bestå av äskanden från verksamheterna men det är också i denna process vi politiker kan styra utifrån våra olika värderingar och åsikter Att Röd Vänster och Socialdemokraterna valde att jämka i budgetfrågan för 2024 var för att båda våra grupper, förutom att vi gjort liknande prioriteringar, valt att vara mer specifika än de övriga. Det anser vi är att ta ansvar på riktigt. 

Vi i Röd Vänster lovar att fortsätta driva ansvarsfull vänsterpolitik med fokus på både bra arbetsvillkor för kommunens personal och god ekonomisk hushållning. Vi tror att dessa går hand i hand, inte att de står i motsats till varandra.