MP: Klyftor och klimatrisker följer M:s “nystart”

Miljöpartiets riksdagsledamot från Västerbotten Elin Söderberg replikerar på Edward Riedels (M) debattinlägg (10/1).

Replik 19 januari 2023 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Edward Riedl (M) lyfter tillbakagång till gammalt reseavdrag, haveriet till elprisstöd, billigare fossila bränslen och mindre förnybart – allt som om det vore färgglada fjädrar i hatten för den nya regeringen. Men effekterna av regeringen och SD:s politik är allvarliga:

1. Ökar klyftor och gynnar storstäder. Riedel skriver att högkostnadsskyddet för el ska stötta hushåll som har det tufft, men regeringens elprisstöd är orättvist och inte utformat för att skydda de hushåll som drabbas värst. Samtidigt ökar det nygamla reseavdraget både ekonomiska och geografiska klyftor. Expertmyndigheter har sågat utformningen av reseavdraget och den sänkta drivmedelskatten med hänvisning till att båda gynnar storstadsbor oproportionerligt.

2. Förvärrar klimatrisker. I budgeten står det svart på vitt att klimatmålen inte kan nås med regeringens politik. Ju högre utsläpp, desto värre klimatförändring och risker för svenska hushåll och företag. Regeringen har ingen egen klimatpolitik. Alla åtgärder Riedl nämner som minskar utsläppen är reformer Miljöpartiet införde när vi satt i regering, som Industriklivet och Klimatklivet med stöd till infångning av koldioxid och laddinfrastruktur.

3. Hjälper Putin. Regeringens subventioner av fossila bränslen driver upp världsmarknadspriset och gynnar Putin. Sveriges och EU:s sänkningar av bränsleskatter beräknas öka Rysslands oljeintäkter med på sikt 120 miljoner kronor om dagen. En enda dag av sådana extrainkomster räcker för att Putin ska kunna betala över 1000 yrkessoldater i ett år.

M/KD/L och SD:s reformer innebär att vi alla utsätts för ökade risker. Det är allvarligt och djupt beklagligt. Sverige har alla förutsättningar att möta vår tids utmaningar med solidaritet. Med politik som minskar klyftor, bygger ett mer robust samhälle med ökad krisberedskap och med politik för klimatomställning som bidrar till en kraftfull samhällsutveckling som kommer hela landet till del.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa