Första stegen mot en nystart för Sverige

Det är inte den fridfullaste av jular vi nu lägger bakom oss. Det är tuffa tider som präglas av hög inflation och sjunkande tillväxt. 2023 bedöms landet befinna sig lågkonjunktur. Men utvecklingen går att vända. Regeringen tar nu de första stegen mot en nystart för Sverige.

Debatt 10 januari 2023 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Allt fler hushåll och företag har svårt att få ekonomin att gå ihop i slutet av månaden, samtidigt som priserna ökar än mer.Effekterna av den extrema politik som den rödgröna regeringen förde, i kombination med Rysslands invasion av Ukraina och den svaga kronan, går dock inte att rulla tillbaka på några få veckor. Men vi har inlett projektet. Redan under nyårsnatten kommer de första förändringarna på plats.

Vi har tillsammans med samarbetspartierna SD, KD och L lagt fram en ny politisk riktning som prioriterar statens kärnuppgifter. Det handlar om stärkt välfärd, rättsväsende och trygghet, samt om stöd till hushåll som har det tufft med sänkt skatt på bränsle och ett högkostnadsskydd för elen. Vid nästa årsskifte avskaffas dessutom det extrema projektet med reduktionsplikt som de rödgröna drev igenom och som lett till världens högsta drivmedelspriser.

Samtidigt bedrivs en effektiv och ambitiös klimatpolitik med bland annat utbyggd laddinfrastruktur och infångning av koldioxid. Därtill vill vi bygga ut kärnkraften för att säkra elförsörjningen och klimatet på längre sikt.

Vi stärker också välfärden och tryggheten. Bland annat kommer en nationell förlossningsplan tas fram för att stärka förlossningsvården, öka tillgängligheten och minska regionala skillnader. En särskild satsning för att motverka hemlöshetgenomförs genom en ökning av medlen till Bostad först. Lagstiftningen mot hedersrelaterat förtryck ska skärpas, stödet till utsatta förbättras och myndigheternas arbete effektiviseras.Polisen får därtill ytterligare medel. I Sverige ska man kunna känna sig trygg.

Att lösa Sveriges omfattande problem kommer att ta tid. Effekterna av den extrema politik som den förra regeringen förde går som sagt inte att rulla tillbaka på några få veckor. Redan från den 1 januari införs dock de första förändringarna.

Vid årsskiftet stärker vi reseavdraget för arbetsrelaterade resor.Avdraget för resor med egen bil höjs från 18,50 kr till 25 kr milen, och för resor med förmånsbil höjs det från 6,50 respektive 9,50 till 12 kr milen. En skattesänkning för personer över 65 år som arbetar införs och skatteavdraget för installation av grön teknik förstärks. Vi sänker drivmedelsskatten och vi kommer göra det mer lönsamt att arbeta. För vi tycker att svenskarna förtjänar mer pengar kvar i plånboken i slutet av månaden.

Detta är bara de första stegen. Sverige har nu fått en regering på plats som tar de omfattande samhällsproblemen på allvar - och som har förmågan att lösa dem. Under 2023 kommer vi fortsätta gör vårt yttersta för att få ordning på Sverige igen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa