L måste inse att F leder till utslagning

Replik på Jens Wennbergs (L) debattartikel ”Att avskaffa betyget F i skolan är ingen lösning” i Norran den 25/9.

”Centerpartiet har lagt fram 50 förslag för en bättre skola i vårt nya skolprogram. Ett av dessa förslag är att se över betyget F. Att utreda ett avskaffande av betyget F räcker så klart inte för att lösa de utmaningar svensk skola står inför.”

”Centerpartiet har lagt fram 50 förslag för en bättre skola i vårt nya skolprogram. Ett av dessa förslag är att se över betyget F. Att utreda ett avskaffande av betyget F räcker så klart inte för att lösa de utmaningar svensk skola står inför.”

Foto: Anna Isaksson

Replik2023-10-06 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Dagens betygssystem försämrar ungdomars framtidsmöjligheter och tar onödigt mycket tid från lärarna – tid som Centerpartiet hellre vill använda till att stärka eleverna.

Centerpartiet har lagt fram 50 förslag för en bättre skola i vårt nya skolprogram. Ett av dessa förslag är att se över betyget F. Att utreda ett avskaffande av betyget F räcker så klart inte för att lösa de utmaningar svensk skola står inför. Men det är ett av flera viktiga förslag. Men istället för att ta tag i skolans utmaningar går Jens Wennberg (L) till personlig attack. När Jens Wennberg påstår att vi inte har erfarenhet eller kunskap om det svenska skolsystemet är det både felaktigt och ett dåligt försök att få bort fokus på regeringens avsaknad av politik som gör skillnad.

I gruppen som tagit fram Centerpartiets program har flera lärare deltagit. Både Sveriges Lärare, Sveriges elevkårer och Skolledarna håller med Centerpartiet om att den utslagning som nuvarande betygssystem innebär måste stoppas. Och då måste betyget F ses över.

Vi är flera som på nära håll har sett hur våra unga mår dåligt över stress och press inför betygssättning och hur vi slår undan benen på våra unga genom att stoppa dem från att komma vidare från högstadiet. Syftet med Centerpartiets skolprogram är att bidra till en förskola och skola som möjliggör livsresor. Att varje enskild individs frihet att välja sin väg och varje barns rätt att få stöd och stöttning för att nå sin fulla potential sätts i första rummet. I dagsläget befinner sig svensk skola inte där. Därför måste skolans kärnuppdrag och kraften i varje elev, stärkas.

Betygssystemet måste inte bara bli mer rättvist och rättssäkert. Det behöver också bli enklare för lärare att tillämpa och lättare för elever och vårdnadshavare att förstå vad som krävs för ett betyg. Dagens betygssystem bygger på att läraren ska göra en sammanvägd bedömning och sätta det betyg som motsvarar elevens kunskaper i ämnet. Betyget E (godkänt) omfattas dock inte av den nya principen om en sammanvägd bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till betygskriterierna. För att en lärare ska kunna sätta ett E måste eleven ha visat kunskaper inom samtliga delar av betygskriterierna för betyget E. Det kan därför vara svårare att få godkända betyg än tidigare. För elever som har kognitiva svårigheter är det extra svårt att uppnå allt som krävs för ett godkänt betyg. Elever som riskerar att inte nå upp till kunskapsmålen måste få rätt stöd så tidigt som möjligt. Krav och förväntningar på eleverna ska inte sänkas men det måste öppnas upp fler möjligheter för barnen att ta sig vidare i livet. Varje individs livsresa ser olika ut och går i olika takt; det ska aldrig vara försent att komma på rätt bana.

En bra skola kännetecknas också av höga förväntningar. Forskningen visar entydigt att höga förväntningar är avgörande för elevernas kunskapsresultat, oavsett bakgrund, kön eller funktionsnedsättning. För barn som växer upp i studievana hem i områden där de flesta pluggar vidare efter gymnasiet kanske det är en självklarhet men så är inte alltid fallet i områden med sämre skolresultat, som i förorter, vissa bruksorter och delar av landsbygden. Idag är skillnaderna mellan elever, klasser och kommuner alltför stora. 

Drygt var fjärde elev uppnår inte kunskapsmålen i ett eller flera ämnen, och saknar därmed fullständiga betyg i grundskolan. Såväl högpresterande som lågpresterande elever – och alla däremellan – förtjänar att mötas av vuxna som utmanar dem att nå sin fulla potential. Det är ytterligare en prioritering för Centerpartiets skolpolitik. Den hårda godkäntgränsen i svensk skola och det tillhörande betyget F har stora negativa konsekvenser för enskilda elever och leder även till negativa konsekvenser för lärarnas arbetsmiljö. Abstrakta betygskriterier och en skarp gräns fungerar inte tillsammans. Att en stor del av Sveriges ungdom i praktiken stoppas från att kunna få en bra utbildning bidrar till utanförskap och sociala problem. Det är dags att ta tag i Sveriges dysfunktionella betygssystem. Liberalerna och Wennberg borde precis som Centerpartiet fokusera på ungdomarna i Västerbotten och Sverige istället för personpåhopp och osakliga påståenden.