HGF:s förhandlingsmetoder – ett hinder för äldre

Replik på Gunnar Bergman, ordförande Hyresgästföreningen Norrlands debattartikel ”Håll igen era krav, fastighetsägare” den 26 september på norran.se.

”Hyresgästföreningens strävan bör vara att hålla sig till den överenskommelsen då långa förhandlingar leder till en retroaktiv prisjustering för hyresgästen.”

”Hyresgästföreningens strävan bör vara att hålla sig till den överenskommelsen då långa förhandlingar leder till en retroaktiv prisjustering för hyresgästen.”

Foto: Helena Landstedt/TT

Replik2023-10-03 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hyresgästföreningen har länge spelat en roll i att skydda hyresgästers intressen och säkerställa rimliga hyresnivåer. Trots detta har deras senaste strategi visat sig vara kontraproduktiv, speciellt för äldre hyresgäster med redan ansträngda ekonomier.

Fastighetsägarna har tillsammans med Svenska Allmännyttan och Hyresgästföreningen en gemensam grundplåt där vi är överens om vilka faktorer som ligger till underlag för den årliga hyreshöjningen. En justering som följer den samhällsekonomiska utvecklingen och där de som bor i hyresrätter är väldigt skyddade mot skenande räntekostnader, dyrare fjärrvärme och höjda kommunala taxor.

Hyresgästföreningens strävan bör vara att hålla sig till den överenskommelsen då långa förhandlingar leder till en retroaktiv prisjustering för hyresgästen. Här behöver Hyresgästföreningen ta sitt ansvar – då detta scenario försvårar de äldres ekonomiska stabilitet, underminerar deras förutsägbarhet och trygghet vilket får en negativ effekt för deras sociala välbefinnande och hälsa.

Som HGF skriver i sin debattartikel har vi nu ett års erfarenhet av trepartsmodellen, en erfarenhet där förhandlingen dragit ut på tiden för att sedan påverka hyresgästerna retroaktivt – i stället för att följa den grundplåt vi redan varit överens om vilket gynnar både hyresgäster och fastighetsägare när det blir enklare att förutse kostnadsutvecklingen.

Den stora majoriteten av Sveriges fastighetsägare är småföretagare och, tro det eller ej, lever och verkar i samma värld som Hyresgästföreningen. En värld där höjda räntor och skenande kostnader pressar ekonomin från alla håll. Många hyresgäster kämpar med ekonomin vilket även bostadsrättsinnehavare och villaägare som sett räntorna öka och elräkningarna skjuta i höjden gör. För dem har boendekostnaderna ökat med åtskilliga tusenlappar varje månad. I den jämförelsen är det en trygghet att bo i hyresrätt. Men med det sagt finns det människor som befinner sig i en särskilt ansträngd ekonomisk situation och för dem måste det finnas ett starkt socialt skyddsnät, till exempel behöver bostadsbidraget utvecklas och moderniseras.

Fastighetsägarna ser fram emot årets förhandlingar och hoppas att hyresgästföreningen tar sitt ansvar i att skynda på förhandlingen för våra hyresgästers skull.