Grön omställning och sjukvård går hand i hand

"Vår närvaro i Stockholm ger oss möjlighet att bygga relationer och dela kunskap, inte minst om den gröna omställningen.”
"Vår närvaro i Stockholm ger oss möjlighet att bygga relationer och dela kunskap, inte minst om den gröna omställningen.”

Replik på Petter Nilsson (SD) och Pontus Perssons (SD) debattartikel ”Lägg resurserna på sjukvård istället” i Norran den 31/1.

Replik 7 februari 2024 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En artikel från Sverigedemokraterna om Västerbotten på Grand Hôtel belyser en viktig diskussion om hur vi i Västerbotten hanterar våra prioriteringar, inte minst när det gäller den gröna omställningen och behovet av investeringar i sjukvården. Det är en balansakt som kräver noggrant övervägande och strategisk planering.

För det första är det viktigt att erkänna värdet av mötesplatser som Västerbotten på Grand Hôtel. Dessa sammankomster är inte bara en möjlighet för regionen att marknadsföra sig själv kostnadseffektivt, utan också en plattform för att kraftsamla och skapa dialog mellan olika samhällssektorer. I en tid av snabb teknologisk utveckling och globala miljöutmaningar, är det avgörande att vi samarbetar över gränserna för att hitta hållbara lösningar.

Vår närvaro i Stockholm ger oss möjlighet att bygga relationer och dela kunskap, inte minst om den gröna omställningen. Samtidigt är det viktigt att inte underskatta de utmaningar som vår hälso- och sjukvårdssektor står inför.

Västerbottens engagemang i den gröna omställningen och nya industriella projekt kan bidra till att stärka regionens ekonomi, vilket i sin tur kan ge ökade skatteintäkter och finansiella medel till sjukvården.

Genom att skapa starkare band mellan näringsliv, politik, civila samhället och akademin, och genom att främja Västerbottens unika kvaliteter och möjligheter, kan vi locka investeringar och talanger som gynnar både den gröna omställningen och vår hälso- och sjukvårdssektor. 

Det är också regionens uppdrag som en del av ett större arbete för regionens utveckling som regionalt utvecklingsansvarig. Att kritisera mötesplatser för att de inte direkt möter omedelbara behov inom sjukvården är att se kortsiktigt och missa den större bilden.

En fråga som diskuterades under invigningen, i närvaro av ansvarigt finskt statsråd, var exempelvis ett utökat nordiskt samarbete och förbättrad infrastruktur mellan norra Finland, norra Sverige och norra Norge, vilket kan ge direkta möjligheter även för hälso- och sjukvården och aktualiseras av Sveriges Nato-ansökan. Här finns stora möjligheter. Tillsammans visar de olika aktörerna att vi har möjlighet att skapa en mer hållbar framtid för Västerbotten och norra Sverige. 

Grön omställning och högkvalitativ sjukvård går hand i hand.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa