Därför är det rätt att sänka kommunalskatten

Replik på Magnus Nilssons (S) debattartikel ”Det vi behöver är inte skattesänkningar” i Norran den 29/1.

”Exempelvis visar en jämförelse av tio års budgetar att för- och grundskolan skulle ha haft cirka 210 miljoner kronor mer idag om Moderaterna och Alliansen styrt i kommunen.”

”Exempelvis visar en jämförelse av tio års budgetar att för- och grundskolan skulle ha haft cirka 210 miljoner kronor mer idag om Moderaterna och Alliansen styrt i kommunen.”

Foto: Johanna Sandgren

Replik2024-02-19 04:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Grunden för Skellefteås samhällsutveckling finns i växande företag och fler jobb – att det är fler som arbetar och betalar skatt. Den växtkraften kräver fler invånare i kommunen. Idag skriker företagen efter olika kompetenser och i kommunorganisationen, som ska möta invånarna med en god samhällsservice, är situationen densamma. För att stärka Skellefteås kompetensattraktion och arbetskraftsinflyttning är det rätt att sänka den kommunala skatten. Det är också rätt att Skellefteborna får behålla mer av sin egen lön.

I ett debattinlägg, den 29 januari, gör sig Magnus Nilsson (S) till tolk för Moderaternas ekonomiska politik i Skellefteå kommun. Den tolkningen har nästan samma bärighet som när mörkrets furste har högläsning ur bibeln.

Till att börja med så påstås felaktigt att Moderaterna accepterar att Socialdemokraterna kraftigt ökar kommunens skuldsättning, som sker i strid mot kommunfullmäktiges beslut om att det krävs synnerliga skäl för att utöka skuldsättningen ytterligare. Det gör vi inte. Tillsammans med Alliansen har vi föreslagit strategiska försäljningar för att finansiera investeringar och minska skuldbördan.

Moderaterna slår vidare vakt om välfärdens kärna – skolan och omsorgerna. Exempelvis visar en jämförelse av tio års budgetar att för- och grundskolan skulle ha haft cirka 210 miljoner kronor mer idag om Moderaterna och Alliansen styrt i kommunen.

Det Socialdemokraterna, med sitt debattinlägg, helt verkar förbise är utmaningen att rekrytera lärare, pedagoger och olika typer av vård- och omsorgspersonal från andra delar av landet. En vanlig familj, från Mellansverige, förlorar cirka 20 000 kronor om året efter skatt om de flyttar till Skellefteå, sett till Skellefteås skattenivå jämfört med medelskattesatsen i det området. I konkurrens med jobb och attraktiva boenden i andra delar av landet är alltså vår skattesats något som riskerar att skrämma bort nya Skelleftebor.

Låt mig också påminna om att skatteintäkterna i kommunens budget baseras på en bedömning av ökad inflyttning. Infrias inte detta grävs det hål i budgeten och finns det risk för nedskärningar. För att stärka Skellefteås kompetensattraktion och arbetskraftsinflyttning är det därför rätt att sänka den kommunala skatten.