Vi tar ansvar för all personal i Malå

Replik på debattartikeln "Malå lämnar personalen utan arbetskläder och skor 2025" (Norran 6 juli). Kommunstyrelsens ordförande Lennart Gustavsson (V) förklarar majoritetens prioriteringar i Malå.

Lennart Gustavsson (V) är ordförande för kommunstyrelsen i Malå.

Lennart Gustavsson (V) är ordförande för kommunstyrelsen i Malå.

Foto: Lennart Enkvist

Debatt2024-07-08 17:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Två fackliga företrädare i Malå har åsikter om Malå kommuns budget. Bra med åsikter och jag vill gärna kort kommentera. 

En av de fackliga företrädarna lämnade Vänsterpartiet eftersom hen tyckte det var helt ok att Socialdemokraterna skulle bestämma vilka personer som skulle representera Vänsterpartiet. Hen har sedan snabbt blivit en rättrogen socialdemokrat med allt fler uppdrag. Så var det med den ryggraden.

Malå kommun vill naturligtvis vara en bra arbetsgivare. Vi vill också behandla våra medarbetare på ett likvärdigt och rättvist sätt. Därför vill vi ta fram riktlinjer om arbetskläder så att vi faktiskt gör lika mot alla våra medarbetare och inte hanterar grupp för grupp.

Malå kommun har under de senaste åren lagt undan pengar i den så kallade resursutjämningsreserven. Totalt ca 32 miljoner.  Politiska belackare säger att det beror på tur medan jag anser att en del lokalt politiskt arbete ligger bakom. Reserven kan användas för att jämna ut intäkter över en konjunktur­cykel. När vi nu har ett kärvt ekonomiskt läge menar jag att det är rätt att använde en del av våra sparade pengar för att göra nödvändiga effektiviseringar över längre tid.

Om de fackliga företrädarna tittar på noga på budgeten så kommer man finna att de resurser från reserven som används i huvudsak går till äldreomsorgen. Socialdemokraternas förslag ger socialnämnden mindre resurser. Som fackliga företrädare är ni säkert medvetna om att budgeten är en rambudget som ger styrelse och nämnder möjlighet att omfördela inom ram.

De fackliga organisationerna är viktiga för att upprätthålla en klok arbetsmarknadspolitik men de ska inte agera megafoner åt enskilda partier. Detta gäller även på lokal nivå.

Lennart Gustavsson (V), Kommunstyrelsens ordförande, Malå