Människovärdet är lika högt för de mest utsatta

”Det kan vara rätt att stoppa oegentliga fakturor och ifrågasätta företaget, det håller vi kristdemokrater med om. Men vi har en skiljaktig mening att det inte kan ske akut på bekostnad av de hemlösas situation.”
”Det kan vara rätt att stoppa oegentliga fakturor och ifrågasätta företaget, det håller vi kristdemokrater med om. Men vi har en skiljaktig mening att det inte kan ske akut på bekostnad av de hemlösas situation.”

Vi har i en serie artiklar i Norran kunnat ta del av hur härbärget för de hemlösa stängts utan förvarning. Hur bussen som plockar upp för transport till härbärget en dag bara slutade att komma.

Debatt 8 februari 2024 09:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Något som slår extremt hårt mot de allra svagaste i samhället, de som saknar tak över huvudet. Det är ett faktum att den extrema vinterkylan inte tar någon hänsyn till om en människa är hemlös eller inte.

I efterhand kan konstateras att bilden och situationen som målas upp kring härbärget beror på problem och eventuella oegentligheter kring det företag som drivit verksamheten. Och därför har utbetalning av fakturor till bolaget stoppats enligt socialnämndens ordförande Iosif Karambotis. Det kan vara rätt att stoppa oegentliga fakturor och ifrågasätta företaget, det håller vi kristdemokrater med om. Men vi har en skiljaktig mening att det inte kan ske akut på bekostnad av de hemlösas situation. Det vi kan konstatera nu är att prioriteringen från socialnämndens ordförande varit att stoppa fakturorna och stänga ner härbärget, innan det fanns ett alternativ för de hemlösa.

Det är av yttersta vikt att Skellefteå kommun sätter de hemlösas behov av en varm säng som högsta prioritet. Något som definitivt borde ha gjorts samtidigt som det uppdagades att utbetalning av fakturorna till härbärget bör stoppas. Det är ett medmänskligt och samhälleligt ansvar att se till att det finns en alternativ lösning på plats innan det enda härbärget stängdes ner. Nu har kommunen istället sökt en lösning i efterhand. Och vem drabbar det?

Avståndet mellan verklighet och hur beslut påverkar innevånarna ter sig väldigt långt när man sitter inne i värmen på stadshuset och kan fatta beslut som leder till att härbärget stängs utan förvarning. Samtidigt som de som inte vet var de skall sova för natten lever i en verklighet där temperaturen ute sjunker ner mot –30 grader.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa