Fritidsgårdarna i Skellefteå kommun är ännu öppna

”Ett exempel på icke lagstadgad verksamhet är just fritidsgårdar. Många gånger när vi vänsterpartister oförtröttligt just lyfter det förebyggande och främjande arbetet så möts vi av oförståelse.”
”Ett exempel på icke lagstadgad verksamhet är just fritidsgårdar. Många gånger när vi vänsterpartister oförtröttligt just lyfter det förebyggande och främjande arbetet så möts vi av oförståelse.”

Att ”fritidsgårdarna är nedmonterade” läser jag till min fasa att Jens Wennberg (L) ska ha sagt på kommunfullmäktige den 24 november.

Debatt 3 november 2023 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kanske är det en omvärldsspaning som Liberalernas representant gör, för i de blåa kommunerna ser det tyvärr så ut. Det förebyggande och främjande arbetet har alltför ofta fått stryka på foten. Eller på byråkratsvenska, ”den icke lagstadgade verksamheten får ge vika”. Hit hör till exempel fritidsnämndens verksamhet. 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna ser att annat är och förblir av yttersta vikt. Ett exempel på icke lagstadgad verksamhet är just fritidsgårdar. Många gånger när vi vänsterpartister oförtröttligt just lyfter det förebyggande och främjande arbetet så möts vi av oförståelse. Vänsterpartiet har även tydligt arbetat för att ge bättre ekonomiska förutsättningar för föreningslivet och i tilläggsbudgeten lagt in extra medel till just detta. Föreningslivet är en viktig plats för barn och unga att växa, hitta samhörighet och att utvecklas. Forskning visar även att unga som deltar i vuxenledda och regelbundna aktiviteter löper mindre risk för normbrytande beteende än de som inte gör det. Enligt Alliansens skuggbudget skulle fritidsnämnden däremot behöva spara två miljoner.

Det kan inte nog understrykas hur viktig det är med det förebyggande och främjande arbetet, vi i Vänsterpartiet vill inte att något barn ska hamna utanför, vi vill att alla ska lyckas. Vi vill ge förutsättningar för att inget barn ska riskera att hamna snett.

Nåväl.

I vårt Skellefteå som styrs av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna så är och förblir fritidsgårdarna öppna, vad Jens Wennberg än påstår. Gluggen i Bureå, Argus i Burträsk, Holken i Kåge, Karat i Boliden, Grottan i Ursviken, Solsidan på Anderstorp, Ungdomsverket på Nordanå, Loftet på Moröbacke, Mingos i Lövånger, Hörnan i Jörn, Plejset i Byske, Kåken i Skelleftehamn… Ja, listan är lång.

För vi vet att ett samhälle ska hålla ihop, vi vet att det inte finns lätta lösningar på svåra problem men att vi varje dag kommer kämpa för och skapa förutsättningar för förebyggande och främjande arbete. Så sent som för två veckor sedan besökte BRÅ:s generaldirektör FRIS för att ta del av förebyggande rådets arbete med vårt främjande och förebyggande arbete. Jag vänder mig starkt emot att falsarier om nedmonterade fritidsgårdar i vår röda kommun och är av den övertygelsen att killgissningar i vart fall inte kommer att lösa gängvåldet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa